De nu mi-ai fi Doamne-ajutor!

ianuarie 15, 2013

De nu mi-ai fi Doamne-ajutor!

De nu mi-ai fi Doamne-ajutor
În orice clipă şi moment
Prin glasul de avertizment
Căci Tu îmi eşti Mântuitor
Prin jertfa crucii, Salvator,
Nu aş putea să fiu atent
La tot ce-n juru-mi e prezent!

De nu mi-ai fi Doamne-ajutor
Când cu grămada vin cercări
Să stau la probă-n strâmtorări,
Prin îngerul cel păzitor
Ce-l laşi să-mi fie-ocrotitor,
Pe cale eu n-am murmurări,
N-am clipe multe de-ntristări!

De nu mi-ai fi Doamne-ajutor
Pe marea lumii-nfuriată
De-a nimici făptura-ndată,
Prin al său val nimicitor
Puternic şi necruţător,
Fără de Tine, mi se-arată
Că viaţa mi-este-ameninţată!

Dar mulţumiri fie-Ţi aduse
Că-mi porţi grija ne-ncetat,
Şi când sunt ameninţat
Lângă mine eşti, Isuse!
Prin braţul Tău sunt salvat
Slăvit să fii, glorificat,
În imnuri, ce-Ţi sunt aduse!

Flavius Laurian Duverna
31 august 2012

Comments are closed.