Din neant…

aprilie 26, 2010

Din neant…

Din neant spre existenţă
Iehova când le-a chemat,
Lumile-n a Sa prezenţă,
Grabnic s-au şi-nfăţişat.

Puse în rând, în Galaxii,
Printr-o veşnică mişcare,
Sunt de-apururi mărturii
A Forţei, cea Creatoare.

Stelele-n pleiade strânse
Strălucind pe firmament,
Se-nvârtesc, fiind supuse
Celui Sfânt omniprezent.

Ceruri toate trâmbiţează
Lumii-ntregi a lor mărire,
Ce de-apururi luminează
Complete-n desăvârşire.

Dac-am putea să privim
Sori, sisteme, în măreţie,
Nu ar fi timp ca să scrim
Despre toate-o veşnicie!

Flavius Laurian Duverna

Comments are closed.