Grăbeşte-te!…

decembrie 12, 2013

Grăbeşte-te!…

Grăbeşte-te, şi vin la Domnul,
Vino, cât El încă te cheamă,
Nu-ntrelăsa, glasul Lui sfânt,
Trezeşte-te, şi ia-l în seamă
Te cheamă ca o dulce mamă!

Să vii, cu toată a ta povară
La crucea cea de la Calvar,
Căci El a dus-o greu în spate
Şi ţi-a trasat un drum de har
Punând păcatului un stăvilar!

Pe el poţi merge, încrezător
Căci la Golgota pentru tine,
El sfântul sânge Şi-a vărsat
Ca să-ţi croiască zori senine,
Ca să te ducă-n slăvi divine!

Purtând asupra Lui păcatul
El te-a iertat, şi te-a spălat,
Să poţi ajunge-n cerul sfânt
Ca un om nou, pe veci curat
Prin jertfa-n care El S-a dat!

Şi-acolo-n slavă şi-n mărire
În cerul prea măreţ şi sfânt,
Îi vei cânta cântarea scumpă
Că prins ai fost în legământ,
Să fii salvat, de pe pământ!

Grăbeşte-te, şi vin la Domnul,
Vino, cât El încă te cheamă,
Nu neglija glasul cel Sfânt
Ce cheamă ca o dulce mamă,
Trezeşte-te, şi ia-l în seamă!

Flavius Laurian Duverna
20 decembrie 2012

Comments are closed.