În grija Sfântă

ianuarie 13, 2010

În grija Sfântă.

Ce bun e Tatăl sfânt ceresc
În Dragostea Lui iubitoare,
Pentru tot neamul omenesc
Aflat în marea neascultare!

Căci Tatăl ne-arată minuni:
Şi dă soarele, ca să răsară,
Peste răi, şi peste cei buni
De dimineaţă până-n seară.

Şi El dă ploaie peste drepţi
Ca să se bucure de roade,
Şi tot la fel, peste nedrepţi
Aceeaşi ploaie, la fel cade.

Şi-astfel făcând El ne arată
Că chiar depărtaţi de stăm,
În grija sfântă El ne poartă
Să fim în viaţă, să existăm.

Desăvârşiţi, dar noi să fim
După Modelul Cel ceresc,
Şi tot mai mult, să stăruim
În chipul cel Dumnezeesc!

Flavius Laurian Duverna

Comments are closed.