Îndemnare

ianuarie 17, 2010

Îndemnare

Trezeşte-te…din amorţire,
Suflet muncit şi împovărat,
Şi vezi a Domnului mărire
Cum pe pământ a luminat!

Ea străluceşte din Golgota,
În marea jertfă, salvatoare,
Chiar de pusă, era-n grota
Cu piatra cea prăvălitoare.

Mormântul a vrut să o ţină
În giulgiu strânsă,-nvăluită;
Dar nu putea ca s-o reţină,
Ca jertfă ce-a fost dăruită.

Prin ani, avea să lumineze
Pământul…în lung şi în lat,
Ca orice om, să mediteze
Că-n jertfă e, răscumpărat.

Trezeşte-te, si vezi lumina,
Cum a cuprins şi-mbrăţişat,
Pe-acel ce-şi însuşeşte vina
În sângele ce-a fost vărsat!

Astfel, Ea veşnic izvorând,
Din jertfa Sfântă pe Calvar,
Prin raze aprinse luminând,
Rămâne-al vieţii veşnic far!

Flavius Laurian Duverna

Comments are closed.