L-avem pe Isus, Salvator!

august 23, 2012

L-avem pe Isus, Salvator!

L-avem pe Isus, Salvator
Din marea lumii de păcate,
Că El ne-a iertat de toate
Şi-n veci ne e Mântuitor,
Prin jertfă S-a dat tuturor
Eliberându-ne din moarte.

L-avem pe Isus, Salvator
Din valea plângerii amare,
Unde-n iubire şi-ndurare
În modul cel mai-njositor
El a venit la al Său popor
Prin neînţeleasa întrupare.

L-avem pe Isus, Salvator
După modelul din pustie
Al şarpelui, ce-n bucurie,
A fost-nălţat pentru popor
Ca cel cu ochiul scrutător,
Privindu-l, vindecat să fie.

L-avem pe Isus, Salvator
Pe crucea cea de la Calvar!
Şi cugetând la El, prin har
Sângele-I, preasfânt izvor
Prin jertfa Sa,… curăţitor,
Ne-a pus vieţii-un alt hotar.

Flavius Laurian Duverna
16 iunie 2012

Comments are closed.