Lucrarea Duhului

noiembrie 26, 2010

Lucrarea Duhului

În viaţa care-i, trecătoare
Suntem chemaţi stăruitor,
Prin Duhul, ca în răbdare
Să Îl primim, Mângâietor.

El sigur, ne-a fost promis
Că va rămâne-ntotdeauna
Cu noi în veac, aşa e scris
Să ne îmbărbăteze-ntruna.

În strâmtorări, să ne ajute,
Să ne susţină, în credinţă,
Şi-ispite cât ar fi de multe
El ne va da har şi biruinţă.

Să ne îndemne, la lucrare
Şi-n propria noastră fiinţă,
Din inimă, o transformare
Să se-ntrevadă prin silinţă.

Şi El, ne va aduce aminte
De Domnul Isus, salvator,
Ce-n iubirea Lui fierbinte
Prin moarte-a fost biruitor.

Să-I fim discipoli vestitori
În planul de răscumpărare,
Ca nişte-aleşi conlucrători
În marea şi sacra-I lucrare!

Flavius Laurian Duverna
23 noiembrie 2010

Comments are closed.