Măreţia Ta!…

iulie 11, 2012

Măreţia Ta!…

Măreţia Ta, o, Doamne
Va lumina tot pământul,
Cu strălucirea-orbitoare
Aşa cum a zis Cuvântul,
Prin glasul de-avertizare
Care-n Duhul şi avântul
Va vesti Marea Strigare!

Măreţia Ta, o, Doamne
Prin scumpa neprihănire,
Pământul îl va cuprinde
Prin solii ce-or da în ştire,
Prin solia ce s-o -ntinde,
Că-i aproape a Ta venire
Şi nepregătiţi ne prinde!

Măreţia Ta, o, Doamne
’N ziua când vei reveni,
Va fi-atât de grandioasă
Pentru ochiul ce-o privi!
Va fi-atât de maiestoasă
Când Te vei descoperi
’N-arătarea-Ţi glorioasă!

Flavius Laurian Duverna
07 mai 2012

Comments are closed.