Mesia

decembrie 15, 2011

Mesia

Venind din cer aici, din depărtate veşnicii
Penru că aşa ai rânduit, în planul salvării,
Te-ai întrupat în om, preţ al răscumpărării
Şi Te-ai născut copil, s-aduci sfinte bucurii!

Puţini vegheat-au, venirea Ta ca Împărat!
Şi-n străji de noapte, doar câţiva păstori
Vorbeau despre Mesia-n revărsat de zori,
Că au trecut ani mulţi, şi încă, a-ntârziat…

Abia vorba au închis şi deodată a strălucit
Asupră-le-o lumină, care i-a înspăimântat
Atunci un glas de inger sfânt le-a cuvântat:
Să ştiţi, că în cetatea lui David s-a împlinit

Făgăduinţa. Azi, vi s-a născut un Împărat,
Într-un staul, şi-n iesle-n scutece e învelit
Pruncul aşteptat, prin Duhul Sfânt zămislit,
Cel ce e Mesia, de slava Lui S-a dezbrăcat!

Flavius Laurian Duverna
12 decembrie 2011

Comments are closed.