Rondelul Proorocului Ioan

octombrie 24, 2019

Rondelul proorocului Ioan A fost odată un mare prooroc, Ioan Botezătorul, ce vestea Împărăţia Antemergător al lui Hristos, Mesia Ce-i boteza pe oameni, în Iordan. Lucrarea aceasta o făcea an de an Că ea va fi-mplinită-n toată măreţia… Afost odată un mare prooroc, Ioan Boezătorul, ce vestea Împărăţia… Solia lui, înlătura tot ce era profan […]

Comentariile sunt închise pentru Rondelul Proorocului Ioan

Rondelul minunii împlinite

aprilie 30, 2019

Rondelul minunii împlinite Minunea Doamne, împlinită N-a fost văzută prin Mesia Răscumpărător în profeţia – Când în Eden a fost rostită. De-şi-a remarcat-o istoria Pentru urmaşi de-a fi vădită, Minunea Doamne, împlinită N-a fost văzută prin Mesia. Mai marii vedeau dezrobită Ţara lor mândră din urgia… Câci prin romani sta silnicia Ea zi de zi, […]

Comentariile sunt închise pentru Rondelul minunii împlinite

Când cerul Doamne-ai părăsit!

aprilie 18, 2012

Când cerul Doamne-ai părăsit! Când cerul Doamne-ai părăsit Şi-n omenesc Te-ai întrupat, Tu lumilor Le-ai reamintit Că şi-omul poate fi salvat, Din strămoşescul său păcat Prin planul de-a fi mântuit! Şi-ai demonstrat că nu puteai S-accepţi în ceruri fericirea, Când pământul ce-l priveai Îl stăpânea nelegiuirea Şi-l guverna-n teroare firea Păcatului profund, ce-l urai. Când […]

Comentariile sunt închise pentru Când cerul Doamne-ai părăsit!

În Staul la Betleem…

decembrie 24, 2011

În Staul la Betleem În staul la Betleem, când a fost născut Mesia, În cerurile prea înalte, a fost scumpă bucuria Că timpul s-a împlinit, şi-al cerului Prinţ Isus, În planul răscumpărării a venit din cer de sus S-aducă lumii iertarea, spre-a obţine veşnicia. Şi-n bucuria solemnă, ce-n tot cerul s-a întins Dumnezeul cel puternic […]

Comentariile sunt închise pentru În Staul la Betleem…

Buna Vestire

decembrie 15, 2011

Buna Vestire Când a fost împlinit timpul, al venirii lui Mesia Din cer dela Dumnezeu, un înger a fost trimis În Nazaret la o fecioară şi-adresândui-se a zis: -Plecăciune mare ţie, căci ţi s-a dat har Maria! De aceea, între femei, tu eşti binecuvântată, Domnul Sfânt este cu tine, şi aflat-ai îndurare, Am venit să […]

Comentariile sunt închise pentru Buna Vestire

Mesia

decembrie 15, 2011

Mesia Venind din cer aici, din depărtate veşnicii Penru că aşa ai rânduit, în planul salvării, Te-ai întrupat în om, preţ al răscumpărării Şi Te-ai născut copil, s-aduci sfinte bucurii! Puţini vegheat-au, venirea Ta ca Împărat! Şi-n străji de noapte, doar câţiva păstori Vorbeau despre Mesia-n revărsat de zori, Că au trecut ani mulţi, şi […]

Comentariile sunt închise pentru Mesia

Păstorii şi Mesia

decembrie 23, 2010

Păstorii şi Mesia Într-o noapte, liniştită, cu cerul de farmec plin Şi cu luna-n strălucire, întregind cadrul deplin, Pe coline-n Betleem, păstorii stau şi veghează Păzind turmele de oi, şi făcând astfel de strajă, Lupilor cei răpitori, ei fiind trezi, calea le-aţin. Cum stăteau în convorbiri meditând la profeţii Despre cel Izbăvitor, minunat sfetnic din […]

Comentariile sunt închise pentru Păstorii şi Mesia

Bucuria Naşterii

decembrie 21, 2010

Bucuria Naşterii Când a bătut orologiul, sus în ceruri ceasul sfânt S-a-mplinit în Betleem, cel mai măreţ legământ: S-a născut Isus, Mesia, cel ce-n planul mântuirii Sus la Golgota pe cruce, ca un miel adus jertfirii, În tăcere fără murmur El n-a scos niciun cuvânt. În staulul ce pentru noapte vitelor le-a fost gătit S-a-ntâmplat […]

Comentariile sunt închise pentru Bucuria Naşterii

Steaua lui Mesia

decembrie 20, 2010

Steaua lui Mesia Când sus pe ceru-nstelat Într-o noapte… liniştită, O stea nouă… -a răsărit Ea de magi a fost zărită. Cercetând mai cu migală Ei din carţi au constatat, Că ea vesteşte-mplinirea Unei naşteri, de Împărat. După steaua, mişcătoare Încărcaţi cu multe daruri, Au pornit ca să găsească Împăratul peste neamuri. După ce Pruncu-au […]

Comentariile sunt închise pentru Steaua lui Mesia

La Betleem

decembrie 17, 2010

La Betleem La Betleem într-un staul, s-a născut Isus, Mesia, Aşa cum s-a spus de mult, şi-a vestit proorocia; În cetatea lui David, fiind împlinit timpul de har La porunca de-a se înscrie, a împăratului Cezar Au venit, din cetatea Nazaret şi Iosif şi cu Maria. La hanul de poposire, n-a mai fost loc pentru […]

Comentariile sunt închise pentru La Betleem