Pe ale harului aripi…

septembrie 19, 2013

Pe ale harului aripi…

Pe ale harului aripi de slavă
M-ai atras Doamne la Tine
De pe-ale lumii căi străine,
Din tot noianul ei de pleavă
Să fiu ca bobul cel curat,
De grâu cernut şi vânturat
În pacea-Ţi sfântă şi suavă!

Pe ale harului aripi de glorie
Tu mă porţi Doamne, iubitor
Că-n ceruri am un Salvator
Ce mă va duce la victorie,
Prin faptul, că El S-a jertfit
De moarte să fiu izbăvit –
Prin jertfa-I să fiu mântuit!

Pe ale harului aripi de milă,
Prin vestea cea a mântuirii
Că sus pe crucea răstignirii
Garant Ţi-ai pus fiinţa umilă,
O Doamne, Tu m-ai chemat
Să-Ţi cânt iubirea ne-ncetat
Cu inima, de haru-Ţi plină!

Pe ale harului aripi întinse
Tu mă aştepţi şi mă chemi,
Şi peste ani, şi peste vremi
Chemările, au fost extinse,
Şi tot mereu m-ai îndemnat
Să vin la nunta de Împărat
Cu candelele toate-aprinse!

Flavius Laurian Duverna
23 noiembrie 2012

Comments are closed.