Răsplătire

aprilie 5, 2018

Răsplătire

Aici, la noi, din cerul Sfânt
La Tatăl fiind al Său Cuvânt
Tu ai venit, Isuse Doamne
Ca să-ntăreşti un legământ,
Şi ai trăit pe-acest pământ
Ca-mplinitor al multor taine!

În loc de imnuri şi-Osanale –
Prin cântări sfinte triumfale
Cum îngerii Te peamăreau,
Ducând ecou în lumi astrale,
Te-au sufocat dureri şi jale
De oameni cruzi ce Te urau!

În cer ai fost cu Dumnezeu
La stadiul scump de apogeu
Pe al Său scaun de domnie,
Şi-nveşmântat în curcubeu
La dreapta Lui, erai mereu,
Etern din scumpa veşnicie!

La noi, ai fost Omul durerii
Supus sub puterea tăcerii,
Străin, şi-n seamă nebăgat
Fără-a prmi votul încrederii,
Dar Tu ai dus jugul poverii
Al lumii de sub greu păcat!

În cer erai Etern Cuvântul
Creând şi cerul şi pământul;
De la-nceput cu Dumnezeu,
Acel ce-Şi ţine legământul
Eşti Forţa care-i dă avântul,
Din veacuri veşnice mereu!

La noi, ai fost Cel neprimit
În corp uman când ai venit
De cei ce nu Te-au înţeles,
De cei ce Te-au batjocorit
Şi tot mereu Te-au urmărit,
Şi către moarte au purces!

În cer, erai Conducătorul
Voinţei Sfinte Împlinitorul
Peste oştirile de îngeri mii
Ce Îl măreau pe Creatorul!
La noi, ai fost tulburătorul
Celei mai crunte împărăţii!

Bolnavii când I-ai vindecat
Şi-ale lor gemete ai sistat
În boalele grave ce-aveau,
Şi morţii plânşi, ce-au înviat
Şi pe cei dragi i-au bucurat,
Erau dovezi, ce Te-acuzau!

O, ce legi Romane ai violat
Şi ce prescripţii le-ai călcat
Când tuturora făceai bine?
La ce răscoale-ai instigat
Când bolnavi i-ai vindecat
Alinând mamelor suspine?

Când orbilor le dai vedere
Turnând în inimi mângâiere,
Când la cei surzi le dai auz
Şi celor slabi, le dai putere
Şi-i liberai de-orice durere,
Ce legi călcai, făcând abuz?

În cea mai acerbă cruzime
S-au răzbunat cu asprime,
Te-au urmărit prin răutate
Răsplătindu-Ţi pentru bine
În conjurări crude şi haine,
Cu duşmănia pân-la moarte.

Te-au prins noaptea şi legat
Şi sub Pilat, Te-au judecat
Măcar că dovezi n-au găsit
De partea de-a fi fi învinuit,
Din ură, Te-au condamnat
Pe cruce-n Calvar, răstignit.

Flavius Laurian Duverna

Comments are closed.