Ecoul Biruinţei la Golgota

aprilie 25, 2018

Ecoul Biruinţei la Golgota

Trecut-au două milenii, de când smerit îşi ducea
În spate crucea-osândirei, Isus Hristos batjocorit
De-ai Săi compatrioţi şi de Romani, greu chinuit,
” Fiindcă atât de mult, a iubit Dumnezeu lumea”.

Acolo, la Golgota, între tâlhari El a fost răstignit
Şi lupta cosmică s-a încheiat aducând izbăvirea,
Mai tare fiind ca moartea, căci a izbândit Iubirea
Dându-ne iar drept la viaţă, viaţa cea fără sfârşit!

Biruinţa asupra morţii, -a triumfat când învierea
Din mormânt a treia zi… prin îngeri s-a adeverit
Întărind mărturisirea, în Cel ce-a fost răstignit –
Urmând ca toţi ucenicii, -n El s-aibă încrederea…

Că ce-au spus profeţii, în Scripturi s-a-ndeplinit,
Având de mântuire parte, cei ce-acceptă înfierea
Prin Legământul cel Nou,şu-n Duhul concilierea –
În jertfa-I ce-a fost adusă, ca un Miel neprihănit!

Flavius Laurian Duverna

Comments are closed.