Triumf

ianuarie 27, 2010

Triumf

Privind lucrarea creatoare
A Celui care,-i Dumnezeu,
Mă plec în sfântă adorare
Rugându-mă, umil mereu.

În prea măreţul plan divin
Al marei Sale-Nţelepciuni,
Cu mintea câtuşi de puţin
Pătrundem marile minuni.

Tot ce-a creat, e mărginit
Şi în planul de creaţiune,
E nepătruns, nemărginit,
În vasta Lui Înţelepciune.

Puternic din veci, Creator,
A multor lumi din Galaxii,
El S-a plecat cu-atâta dor
Spre ai pământului copii.

Şi-aici pe Fiul Său L-a dat
Să sufere sub Sfânta Lege,
Ce pretindea pentru păcat
Să moară cel fără de lege.

Lăsându-Se în voia morţii
Pe crucea cea dela Calvar,
El a călcat, în ciuda sorţii
Vrăjmaşul crud şi milenar.

Căci Lucifer, a fost învins,
Şi din mormânt S-a ridicat
În slava Lui de necuprins,
Şi-a demonstrat c-a înviat!

Flavius Laurian Duverna

Comments are closed.