Rondelul neputinţei mântuirii

noiembrie 30, 2018

Rondelul neputinţei mântuirii

Motto: Ezechil 14, 14.

Chiar şi dacă Noe, Daniel şi Iov ar fi –
În vremile acestea de grea încercare,
Ei nu ar putea decât pentru ei salvare
Să poată prin har, asigura şi dobândi.

S-ar putea, numai pe ei înşişi mântui
Şi n-ar scăpa nimeni din necazul mare,
Chiar şi dacă Noe, Daniel şi Iov ar fi –
În vremile acestea de grea încercare.

Niciun act de mijlocire de-a interveni
N-ar putea să fie just, într-ajutorare –
Pe lângă Cel Sfânt ce n-acordă iertare
Celui ce-a refuzat zilnic de-a se pocăi
Chiar şi dacă Noe, Daniel şi Iov ar fi –

În vremile acestea de grea încercare.

Flavius Laurian Duverna
30 noiembrie 2018

Comments are closed.