Solia probatoare

noiembrie 8, 2019

Solia probatoare

Motto: Isaia 59. 14.
„şi astfel izbăvirea s-a întors îndărăt,
şi mântuirea a stat deoparte; căci
adevărul s-a poticnit în piaţa de ob-
şte şi neprihănirea nu poate să se
apropie.”

S-a poticnit în piaţa de obşte
Adevărul, cel ce mântuieşte!
Dreptăţii Doamne, salvatoare
Călcată deavalma-n picioare.
Mai marii, i-au pus barieră
Considerând că-i o himeră –
Prin necredinţa în pierzare
Urând iubirea Ta cea mare!

S-a poticnit în piaţa de obşte
Adevărul curat ce stăruieşte
Privind Dreptatea iertătoare
Din planul de răscumpărare
Prin Mielul cel făr-de păcat,
Ce-asupra-Şi în chin L-a luat,
Prin Jertfa-I cea ispăşitoare
La Golgota-n,… crucificare!

S-a poticnit în piaţa de obşte
Cuvântul ce-adevăr vorbeşte
Amintind harul şi dreptatea
Ce stăruiau ziua şi noaptea,
Căci n-au putut fi suportate,
Fiindcă relele erau mustrate,
Precum şi ura, strâmbătatea,
Ce-şi da-n pomelnic răutatea.

Izbăvirea, s-a-ntors îndărăt,
A încetat glasul din freamăt
Şi mântuirea a stat deoparte,
Ea, izbăvitoarea din moarte!
N-a fost văzută-n străduinţă
Şi nici primită prin credinţă
Ca Adevăr Sfânt şi Dreptate,
Ci mai de grabă-ndepărtate!

Flavius Laurian Duverna

Comments are closed.