Bucuria Naşterii

decembrie 21, 2010

Bucuria Naşterii

Când a bătut orologiul, sus în ceruri ceasul sfânt
S-a-mplinit în Betleem, cel mai măreţ legământ:
S-a născut Isus, Mesia, cel ce-n planul mântuirii
Sus la Golgota pe cruce, ca un miel adus jertfirii,
În tăcere fără murmur El n-a scos niciun cuvânt.

În staulul ce pentru noapte vitelor le-a fost gătit
S-a-ntâmplat o veste mare că-n el s-au adăpostit
Şi doi călători trudiţi, ce veneau cam de departe,
Tocmai dela Nazaret pentru-a se-nscrie-n cetate
După spiţa lor de-obârşie, cum le era… poruncit.

Şi-astfel, Iosif şi Maria, mulţumiţi pentru primire
Ca drumeţii cei trudiţi s-au pregătit de-odihnire;
Dar în noaptea liniştită, Mariei… i-a venit ceasul,
Şi un Prunc sfânt a născut, şi-a înfăşat copilaşul
Şi în iesle L-a culcat, bucurându-se, de ocrotire.

Când s-a luminat de ziuă, au venit nişte păstori
Ce făceau de strajă noaptea, spunând că în zori,
Îngeri lor s-au arătat, zicând să meargă-n cetate
Să cunoască pe Mesia după cum e scris în carte,
După care au plecat, spre ceruri în zbor călători.

Mult s-au bucurat părinţii despre tot ce-au auzit
Cum că Pruncul sfânt născut, e Mesia cel vestit
Ce-a fost zis de prooroci pentru-a lumii mântuire,
Cel ce va aduce pacea, pe pământ, buna-nvoire
Şi că astfel, peste ani, planul ceresc, s-a-mplinit.

Flavius Laurian Duverna
21 decembrie 2010

Comments are closed.