În fapt de seară…

aprilie 4, 2012

În fapt de seară…

În fapt de seară, înspre apus
Cu soarele splendid şi-aprins
De focu-i veşnic pe cer sus,
Când vezi cadru-i necuprins
Pe bolta albastră cum e-ntins
Spui: E frumos şi de nespus!

Când vezi măreaţa strălucire
A cerului, cu aspect feeric,
Acest tablou sapă-n gândire
Desoperind cum că-ntuneric
Afost odată, în chip himeric,
În spaţiul vast, fără omenire.

În fapt de seară-nspre amurg
Când stelele, încep să apară,
Când clipe-n linişte se scurg
Şi amintesc aşa,-ntr-o doară
De-o dimineaţă şi de-o seară,
Spre Creatorul, gânduri curg.

Spre Dumnezeul cel puternic
Ce-n forţa Lui cea creatoare,
A demonstrat că-I Vistiernic
La-atâtea lucruri de sub soare
Prin Dragostea Sa-ndurătoare
Ce-o simte sufletul cucernic.

În fapt de seară-nspre noapte
Când mii de stele-n strălucire,
În mii de voci-n mii de şoapte
Prin taine-n susur dau de ştire,
Ne spun de-a Domnului iubire,
Că s-a născut sub cifra şapte!

E cifra-ntreagă, a desăvârşirii
În Planul cel Sfânt de creaţie,
Privind, o altă lume, a iubirii
Cu scopul de-a-I da veneraţie,
Reprezentând prin explicaţie
Că ea e rod, sfânt al Gândirii.

Această lume-i lumea noastră,
Lumea nevrednică-n cercare
Care-a deschis noua fereastră
A neascultării prin amploare,
Căci s-a întins înspre pierzare
Şi-a murdărit Planeta albastră.

Totuşi, păcatul nu va fi veşnic!
Prin Planul sfânt de mântuire
Când timpu-a devenit prielnic,
Domnul Hristos, la îndeplinire
El l-a tradus,… prin răstignire
În spaţiul nostru cel vremelnic.

Flavius Laurian Duverna
24 februarie 2012

Comments are closed.