Păstorii şi Mesia

decembrie 23, 2010

Păstorii şi Mesia

Într-o noapte, liniştită, cu cerul de farmec plin
Şi cu luna-n strălucire, întregind cadrul deplin,
Pe coline-n Betleem, păstorii stau şi veghează
Păzind turmele de oi, şi făcând astfel de strajă,
Lupilor cei răpitori, ei fiind trezi, calea le-aţin.

Cum stăteau în convorbiri meditând la profeţii
Despre cel Izbăvitor, minunat sfetnic din vecii,
Ce pe tronul lui David, va domni, prin măreţie
Zdrobind jugul cel roman, jug de silnică robie,
Cerul, a străfulgerat îndată, de văpăile-argintii.

Un înger, plin de mărire de păstori s-a apropiat
Şi cu glasul său cel dulce zicându-le-a cuvântat:
Astăzi, la voi în cetate într-un staul pentru vite
S-a născut Mântuitorul conform cu cele vestite,
S-a născut Hristos Mesia, ce va fi mare-Mpărat.

Mergeţi deci şi în cetate, într-un staul veţi găsi
Un prunc culcat într-o iesle, pentru a se odihni,
Iar părinţii ce-L veghează vor fi plini de bucurie
La vestea pe care-o-ţi duce, auzită pe câmpie
Transmisă, de-un sol trimis, pentru a vă lămuri.

După ce vestea le-a zis, din slava cea minunată
O mulţime, de alţi îngeri, s-au unit cu el îndată
Şi cântau cu toţii-n cor spe mărirea Celui sfânt:
,,Glorie în spaţii sus, şi-ntre oameni pe pământ
Pace şi bună-nvoire”, se-auzea-n câmpia toată.

Plecând îngerii spre cer, ei au zis:,,hai să vedem
Dacă ce-acum ni s-a spus, vom găsi la Betleem!”
Şi mergând ei au aflat, Pruncul unde S-a născut:
Un staul pentru-animale cu ierburi jos aşternut,
În bucurie zicând: ,,Ce-a spus îngerul, credem!”

Flavius Laurian Duverna
23 decembrie 2010

Comments are closed.