Pe al credinţei… – fir de aur

iunie 7, 2018

Pe al credinţei… – fir de aur

Pe al credinţei… – fir de aur
Îmi înalţ Doamne rugăciunea
Spre Tine-Atotînţelepciunea,
Dumnezeesc sublim tezaur
Ce-ai pus mărind creaţiunea.

O, un Univers sfânt ai creat
Cu mari minuni neînchipuite
Şi-n alte lumi, ce sunt zidite,
Spre a-Ţi da slavă ne-ncetat
Prin starea lor, că-s fericite!

Şi pentru-a şti ce-i fericirea
Cea veşnică, dar neînsuşită
De-a noastră lume amăgită,
Ne-ai dat prin har mântuirea
Din mila-Ţi cea nemărginită.

Şi-Ţi mulţumesc, pentru har
Prin care ne-ai dat izbăvirea
Şi ne-ai iertat… nelegiuirea,
În Jertfa-Ţi sfântă din Calvar
Pe cruce-aducând nemurirea!

Flavius Laurian Duverna
04 iunie 2018

Comments are closed.