Răsplata

ianuarie 22, 2010

Răsplata

Pentru martorii Tăi vii
Ce pe cale Ţi-au urmat,
Doamne, Tu în veşnicii
Locul lor l-ai însemnat!

Dar ei încă n-au primit
Acea răsplată promisă,
Căci mai au de odihnit
Până la sentinţa scrisă.

Ruga de atâtea veacuri
Nu a consemnat tăcere,
A celor ţinuţi în lanţuri
De-a păcatului…durere.

Strigă Pronia cerească
Pentru-a veni într-ajutor,
Veşnicia s-o primească
Prin harul sfânt salvator.

Şi de sub-al jertfei altar
Sufletele…-njunghiate,
Sus, la al Tronului har
Aşteaptă a Ta dreptate.

Cu glas tare şi puternic
Strigă jalnic, neîncetat,
Răsplatire că e vrednic,
Sângele ce l-au vărsat.

În burduful ce ai strâns
Lacrimi sincere de dor,
Amintiri că ei au plâns
Făcându-şi ochii izvor,

Să pui şi sfânta dorinţă
Ce-n suflet a fost făclia,
În drumul spre biruinţă
De-a trăi… cât veşnicia!

Flavius Laurian Duverna

Comments are closed.