Şi dacă-n jertfa lui Isus

septembrie 30, 2011

Şi dacă-n jertfa lui Isus

Şi dacă-n jertfa Lui Isus
La pocăinţă sunt chemat,
E pentru că pe cruce sus
El ca un miel S-a supus,
Şi chinuri grele a răbdtat.

Şi dacă-n îngroparea Sa
Lumii-ntregi mărturiseşte,
Că a murit spre-a mă salva
Şi păcatul, de-a-mi ierta,
Sângele Său o dovedeşte.

Şi dacă prin a Sa-nviere
A treia zi S-a deşteptat,
E pentru că a Lui putere
Să-mi fie dulce mângâiere,
Pe-acest pământ blestemat.

Şi dacă iar, în cerul sfânt
S-a dus la Tatăl cel ceresc,
E pentru ca al Său Cuvânt
Să strălucească pe pământ,
Să-nvingă tot ce e firesc.

Şi dacă-n faţa-I mijloceşte
Prin al Său sânge preţios,
În favoarea mea vorbeşte
Că-n haru-I Se pregăteşte,
Ca viatţa să-mi dea bucuros.

Şi dacă-n iubirea-I mare
El m-a cuprins şi pe mine,
În planul de răscumpărare
Îmi întrevăd sacra salvare
Din hăul care m-ar reţine.

Flavius Laurian Duverna
30 septembrie 2011

Comments are closed.