Atât de scumpă eşti Iubire!

ianuarie 1, 2012

Atât de scumpă eşti Iubire

Atât de scumpă eşti Iubire
Cu-al Tău tezaur minunat,
Bogat în har şi-n mântuire
Pentru tot omul din păcat,
Să poată fi pe veci salvat
Spre a trăi viaţa-n fericire!

Ai dezbrăcat slava-n putere
Din vasta, sfânta Împărăţie,
Să-i aduci lumii mângâiere,
Să-i vesteşti marea bucurie
Că poţi să-i dai, o veşnicie,
Salvată din crunta durere!

Prin mare taină, a întrupării
Ţinută ascunsă şi-arătată…
Prin Planul Răscumpărării
La Golgota cea-nsângerată,
Iubire sfântă-n har bogată,
Tu-ai împlinit Planul salvării!

Şi după douăzeci de veacuri
De prigoniri şi de-aşteptări,
Balsam ai fost în mii cântări
Ce-au alinat ca sfnte leacuri
Dureri şi chinuri, şi amaruri,
Iubire scumpă-n strâmtorări!

Flavius Laurian Duverna
31 decembrie 2011

Comments are closed.