Înnoirea Veşnică

septembrie 26, 2018

Înnoirea Veşnică

Când păcatul va fi şters
Şi-alte zile-or fi curgând,
Lucrurile, în sens invers,
Ca s-arate-un alt revers
Se vor fi… desfăşurând.

Va fi doar… un anotimp,
Peste tot pământul soare,
N-or fi ani şi nici un timp
Şi nicio-dată-un răstimp
Viaţa lumii, s-o măsoare.

S-au dus anii de veghere,
S-a dus timpul încercării,
De la nimeni nu s-o cere
De-a se supune-n tăcere
Altui termen… al probării.

Toţi s-or bucura de viaţă
C-au scăpat de suferinţi,
Trăind sfânta dimineaţă
Mântuirea având în faţă
Puşi în rândul celor sfinţi.

Numai Domnului rămâne,
Ca şi-oglinda-n strălucire,
Semnele… de-opresiune
Care-n veci nu vor apune,
Pentru-a Sa sfântă iubire.

Flavius Laurian Duverna
26 septembrie 2018

Comments are closed.