La Betleem

decembrie 17, 2010

La Betleem

La Betleem într-un staul, s-a născut Isus, Mesia,
Aşa cum s-a spus de mult, şi-a vestit proorocia;
În cetatea lui David, fiind împlinit timpul de har
La porunca de-a se înscrie, a împăratului Cezar
Au venit, din cetatea Nazaret şi Iosif şi cu Maria.

La hanul de poposire, n-a mai fost loc pentru ei
Să se bucure de-odihnă, şi tot umblând singurei,
Bătând pe la porţi închise întrebau cu-ngrijorare,
Dacă au cumva vreun loc şi pentru ei de culcare
Că drumul le-a fost prea lung, din ţinutul Galilei.

Au aflat că loc mai este într-un staul pentru vite
Unde au fost şi primiţi, fiind cu inimi mulţumite;
Pe un aşternut de paie, Maria-un prunc a născut
Şi L-a culcat într-o iesle, cu nume nou cunoscut:
,,Isus”, ce-L zisese îngerul, prin cuvintele rostite.

A fost mare bucuria, sus în cerul, cel prea sfânt!
Îngerii în cor venit-au, s-o vestească pe pământ,
Şi păstorilor de strajă, vorbind ei, le-a cuvântat:
În cetate-n astă noapte, s-a născut mare Împărat
Hristos cel Mântuitor, prin dumnezeesc Cuvant!

Şi-ngerii în cor cântau, imn de slavă, în bucurie,
Ca păstorii înmărmuriţi, bine încredinţaţi să fie,
,,Slavă în locuri prea înalte, veşnice de fericire
Pe pământ şi între oameni pace sfântă şi-nvoire.”
După care s-au reîntors în splendida lor măreţie.

Şi-astfel S-a născut Isus, cel ce a fost Salvatorul,
Cel ce-a fost trimis în lume spre a fi Mântuitorul
Din blestem şi din păcate, ce le-a luat asupra Sa,
Cu povara grea a lumii, urcând muntele Golgota,
Unde, L-au şi răstignit, preoţii-aprobând omorul.

Flavius Laurian Duverna
15 decembrie 2010

Comments are closed.