Fericirea…

decembrie 12, 2013

Fericirea… Fericirea…-n astă lume Să n-o cauţi, e-n zadar! Numai privind la Calvar Vei afla acolo-un Nume, Ce-n iubire îţi va spune Că privind la El prin har, Mântuirea, o ai în dar! Şi-astfel, inima-ţi ferice C-ai găsit dulce-alinare La dorinţele arzătoare, Că Domnul nu se dezice Privitor la tot ce zice, Va primi cu-mbelşugare […]

Comentariile sunt închise pentru Fericirea…

Mântuirea, ce mi-e dată

decembrie 12, 2013

Mântuirea, ce mi-e dată Mântuirea, ce mi-e dată Prin vestea bună-a iubirii Că-n Hristos, Fiul măririi Mi-este dată, fără plată, Mi-a dat curajul trăirii. Ea-mi poartă fiinţa toată Spre ţinta desăvârşirii, Şi-n contextul izbăvirii Spre o viaţă mai curată Lupta-voi, cu legea firii. Mântuirea, ce mi-e dată Prin crucea de la Calvar, Prin al cerului […]

Comentariile sunt închise pentru Mântuirea, ce mi-e dată

Eram dus…

decembrie 12, 2013

Eram dus… Eram dus în neagra noapte Cu-al întunericului ei gros, Şi nu ştiam, cine-I Hristos Nici mântuirea că El poate S-o dea oricărui păcătos Prin al Său sânge preţios, Ducându-Şi crucea în spate. Eram pierdut, dar m-a găsit Când bâjbâiam în întuneric Şi gândeam în chip himeric La viaţa ce-o am de trăit, Pe-acest […]

Comentariile sunt închise pentru Eram dus…

Doamne vreau cu ochii minţii

decembrie 12, 2013

Doamne vreau cu ochii minţii Doamne vreau cu ochii minţii Să văd minunile prea sfinte, La care vreau să iau aminte Prin spectrul tainic al credinţii! Mi-este dorinţa cea fierbinte, Şi cea mai scumpă rugăminte! Din tot ce faci pentru pământ Prin forţa Ta cea creatoare, De la puterea Ta prin soare Şi pân-la briza […]

Comentariile sunt închise pentru Doamne vreau cu ochii minţii

Cercetează-mă!…

decembrie 12, 2013

Cercetează-mă!… Cercetează-mă, şi vezi Doamne, dacă în umblare Sunt pe-o cale de pierzare, Şi paşii, să-mi corectezi Mersul să mi-l îndreptezi Pe calea cea salvatoare! Vezi de sunt pe-o cale rea Spre prăpastia pustiei, Căci pe calea veşniciei Vreau să ştiu ce e iubirea Ce mi-a adus mântuirea Prin freamătul bucuriei! Cercetează-mă, şi vezi Dacă […]

Comentariile sunt închise pentru Cercetează-mă!…

Balsam de binecuvântare

decembrie 12, 2013

Balsam de binecuvântare Balsam de binecuvântare Revarsă Doamne din belşug Asemeni flacării din rug Care ardea fără încetare, Când Moise sta în cercetare Sub răspunderea-unui jug Pentru-a poporului salvare! Şi cum pe el l-ai sprijinit Vorbindu-i din rugul aprins Şi întru totul l-ai convins C-are-o lucrare de-mplinit, În Duhul Sfânt de săvârşit, O râvnă mare […]

Comentariile sunt închise pentru Balsam de binecuvântare

Atinge-mi Doamne!…

noiembrie 4, 2013

Atinge-mi Doamne!… Atinge-mi Doamne, în Duh Sfânt Coarda sensibilă a minţii mele Să ştiu să mă feresc de rele, În viaţa mea pe-acest pământ Urmând lumina-Ţi, din Cuvânt! Condu-mi Tu paşii pe căi drepte Să nu m-abat mergând spre rău, Căci vreau să fiu sub scutul Tău Sub sfaturi sfinte şi-nţelepte, Ca să n-apuc pe […]

Comentariile sunt închise pentru Atinge-mi Doamne!…

Adâncă este Doamne, iubirea Ta cea mare!

noiembrie 4, 2013

Adâncă este Doamne, iubirea Ta cea mare! Adâncă este Doamne, iubirea Ta cea mare Şi Ea nu are termeni, de-a fi în comparare, Căci este necuprinsă de mintea omenească Ne-n stare s-o-nţeleagă în starea ei firească, Şi-n cer şi pe pământ, Ea n-are asemănare! Prea sfântă este Doamne iubirea Ta cea vie Căci Ea a […]

Comentariile sunt închise pentru Adâncă este Doamne, iubirea Ta cea mare!

Pe strunele chemării sfinte

noiembrie 4, 2013

Pe strunele chemării sfinte Pe strunele chemării sfinte Vibrează de două milenii Chemările prin Evanghelii, Spre a atrage luarea aminte În jurul dragostei fierbinte, C-avem prin jertfa lui Isus O mântuire prea frumoasă, Prin care vom ajunge acasă În ţara noastră cea de sus Cu plaiuri sfinte de nespus. Deşi moartea ne-a stăpânit Şi ne-a […]

Comentariile sunt închise pentru Pe strunele chemării sfinte

Mai este Doamne loc la Tine!

noiembrie 4, 2013

Mai este Doamne loc la Tine! Mai este Doamne loc la Tine Acolo-n cerul Tău prea sfânt, Mai este loc şi pentru mine Ca fiu al Tău prin Legământ Născut din sacrul Tău Cuvânt, Prin haru-Ţi mare ce mă ţine! O! Şi cât aş vrea ca acel loc Să-l iau odată-n stăpânire! E dorul meu […]

Comentariile sunt închise pentru Mai este Doamne loc la Tine!