Vestind lumii…

iulie 17, 2012

Vestind lumii… Vestind lumii avertizarea… Astăzi pe întreg pământul Se răspândeşte Cuvântul Propagând tare chemarea, Pentru-a aduce înviorarea. Prin puterea cea măreaţă A Duhului cel Sfânt din cer Vestindu-le la toţi că pier, Dar prin Jertfă avem viaţă, Se spulberă vălul de ceaţă. Mai sunt multe inimi încă Sincere, ce se zbat rătăcire Ce se-ndreaptă-n […]

Comentariile sunt închise pentru Vestind lumii…

De ce te legeni, omule?

februarie 20, 2012

De ce te legeni, omule? De ce te legeni, omule, În al păcatului mare tumult? De ce alergi în mreaja lui Şi te înghesui tot mai mult, Ca să-l cunoşti şi să-l trăieşti Prin voia firii pământeşti? Dacă tu-n inimă-ţi îngădui Să guşti păcatul doar o clipă, Atunci în toată a ta fiinţă Vei face-n […]

Comentariile sunt închise pentru De ce te legeni, omule?

Evanghelia Mântuitoare

martie 3, 2011

Evanghelia Mântuitoare Lucrarea sfântă, de vestire A Evangheliei mântuitoare, Doamne-ai făcut-o-n iubire Pentru toţi cei în disperare. Căci nu cei sănătoşi ai spus De doctor ei…au trebuinţă, Ci suferinzii, în dor nespus Ce o primeau prin credinţă La toţi, Tu dat-ai vindecare Ce Te rugau, să-Ţi fie milă, Să poată merge pe picioare Să vadă…a […]

Comentariile sunt închise pentru Evanghelia Mântuitoare

Cuvântarea treia a lui Pavel

aprilie 12, 2010

Cuvântarea treia lui Pavel (La Milet, de rămas bun) Cuprinde Fapte 20. 18-35. Ştiţi cum m-am purtat cu voi în toată vremea, din ziua cea dintâi În care aici, pe pământul Asiei, am pus piciorul şi primul călcâi… Am slujit Domnului cu toată smerenia, şi cu multe lacrimi şi dor Prin mijlocul încercărilor pe care […]

Comentariile sunt închise pentru Cuvântarea treia a lui Pavel

Cuvântarea cincea a lui Petru

aprilie 11, 2010

Cuvântarea cincea a lui Petru ( Sutaşul Corneliu) Cuprinde Fapte 10, 28-29, 34-43. Ştiţi că nu este deloc îngăduit de Lege unui Iudeu Să se-nsoţească cu unul de alt neam, şi neapărat, Să vină şi la el; dar Dumnezeu mi-a arătat acum, Să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. Deaceea am venit fără […]

Comentariile sunt închise pentru Cuvântarea cincea a lui Petru

În pragul unui nou Mileniu

ianuarie 15, 2010

În pragul unui nou Mileniu În pragul unui nou Mileniu Avem în noi un candid dor, Un dor trăit de un deceniu Vestind Evanghelia tuturor. E dorul scump, al libertăţii De a vesti, în lung şi în lat, Solia cea sfântă-a dreptăţii Şi-a salvgardării din păcat. În strigăte şi nu prin şoapte, Spre răsărit, si […]

Comentariile sunt închise pentru În pragul unui nou Mileniu