Divina Forţă

ianuarie 3, 2020

Divina Forţă Există o Forţă, Creatoare, Cu-originea sfântă în vecii, Puterea Ei, e-atât de mare Căci sori, sisteme, galaxii, Ea le susţine, în mersul lor Prin Univers ce tot mereu, Vesteşte-n mod triumfător: Această Forţă-I Dumnezeu! Există o Forţă net Supremă, Prin marea Sa nemărginire, Ce e mai sus de orice temă A înţelepciunii, prin […]

Comentariile sunt închise pentru Divina Forţă

Mântuirea

ianuarie 1, 2020

Mântuirea În Planul de Răscumpărare S-au stabilit măsuri precise, De-a se veni, într-ajutorare Prin sângele crucii-n iertare, Acelor ce-au inimi deschise. Acelor ce lovesc cu pumnul, Nici în zadar, şi nici în vânt, Ci-n stăpânire, îşi ţin trupul Dezaprobându-şi… trecutul, Creştini în fapte şi-n cuvânt. O, încă puţin, da, încă puţin, Din timpu-acel de pregătire, […]

Comentariile sunt închise pentru Mântuirea

Magii înţelepţi

decembrie 29, 2019

Magii înţelepţi …Şi au venit să se închine La Pruncul, Împărat vestit Cum în Scripturi e profeţit, Cu visterii de daruri pline Magii înţelepţi, din Răsărit. În noapte-au fost călăuziţi De către steaua luminoasă Cu strălucirea-i… radioasă, Şi-n Betleem au fost opriţi Intrând cu dragoste în casă. Cu feţe-umile, s-au plecat Şi în respect pân-la […]

Comentariile sunt închise pentru Magii înţelepţi

Rondelul frumuseţii Vieţii

decembrie 4, 2019

Rondelul frumuseţii Vieţii. O, Creator, al frumuseţii Vieţii, Dumnezeu din veci al ei Izvor! Când omul a căzut neascultător El şi-a pierdut comoara tinereţii. Fatidică i-a fost clipa dimineţii La întâlnirea cu marele ispititor, O, Creator, al frumuseţii Vieţii, Dumnezeu din veci al ei Izvor! Lucifer, învăluit în trendul ceţii Prin hipnotismul său linguşitor, A […]

Comentariile sunt închise pentru Rondelul frumuseţii Vieţii

Sonet despre Mama

noiembrie 24, 2019

Sonet despre Mama Ce mai frumoasă şi mai dragă vârstă a vieţii De care-n inocenţă n-am prea ţinut seama, A fost când copilaş, stând pe lângă Mama Urcam în sus spre vârsta anilor adolescenţii. Sub grija sa de mamă nu cunoşteam teama Şi-urcam de zor, mergând spre anii tinereţii, Şi-aşa păşeam pe nesimţite-n roua dimineţii […]

Comentariile sunt închise pentru Sonet despre Mama

Mama, în amintiri

noiembrie 20, 2019

Mama, în amintiri Când cuget cum pe lângă mama stam Şi zilnic, de sub priviri nu o scăpam, În anii aceia, dragi şi dulci copilăriei M-apucă dorul neînvins al nostalgiei Şi cât aş vrea acum, alăturea s-o am. Căci capul, cum îl puneam în poala ei Atunci pe loc simţeam fiorii dragostei, Ai dragostei fierbinţi […]

Comentariile sunt închise pentru Mama, în amintiri

Sonetul Golgotei

noiembrie 13, 2019

Sonetul Golgotei Pe aripile credinţei, Doamne am zburat Până acolo sus, la Golgota chinuitoare, Să-Ţi văd suferinţa cea nespus de mare Când pe crucea răstignirii, ne-ai purtat. Tot noianul de păcate grele, apăsătoare, Din vremelnicia vremilor Le-ai adunat, – Şi pe crucea spre Calvar, Le-ai suportat Până ce căzut-ai jos, fără pic de îndurare. Te-am […]

Comentariile sunt închise pentru Sonetul Golgotei

Rondelul Respingerii

noiembrie 12, 2019

Rondelul Respingerii Tu venita-i Doamne în lume Ca-n har s-aduci mântuirea – Dar ea nu Ţi-a vrut primirea, Ci să-Ţi stingă al Tău Nume! Când zdrobită sta-n genune Şi-aşteptându-şi doar pieirea, Tu venita-i Doamne în lume Ca-n har s-aduci mântuirea! Şi-a-ncercat prin a se-opune Cu tot ce-a plăsmuit firea – Gard de-a pune-mpotrivirea Cu scop […]

Comentariile sunt închise pentru Rondelul Respingerii

Rondelul revenirii Domnului

noiembrie 11, 2019

Rondelul revenirii Domnului Prin clepsidra timpului se-arată Că suntem pe pragul veşniciei; Să-nălţăm sus glasul bucuriei, Că avem o mântuire asigurată. Prin salvarea sfântă, minunată, Spre-a vedea slava Împărăţiei, Prin clepsidra timpului se-arată, Că suntem pe pragul veşniciei. O, de ani mulţi se tot aşteptată Revenirea în puterea măreţiei Domnlui, prin dragostea frăţiei – Care-n […]

Comentariile sunt închise pentru Rondelul revenirii Domnului

Solia probatoare

noiembrie 8, 2019

Solia probatoare Motto: Isaia 59. 14. „şi astfel izbăvirea s-a întors îndărăt, şi mântuirea a stat deoparte; căci adevărul s-a poticnit în piaţa de ob- şte şi neprihănirea nu poate să se apropie.” S-a poticnit în piaţa de obşte Adevărul, cel ce mântuieşte! Dreptăţii Doamne, salvatoare Călcată deavalma-n picioare. Mai marii, i-au pus barieră Considerând […]

Comentariile sunt închise pentru Solia probatoare