#05 – Consacrarea

Sunt unii care mărturisesc că slujesc lui Dumnezeu, în timp ce se bazează numai pe eforturile lor de ascultare a legii lui Dumnezeu de a-şi forma un caracter drept şi a-şi obţine astfel mântuirea. Inimile lor nu sunt mişcate de vreun simţământ profund de iubire faţă de Domnul Hristos, ci el caută să-şi îndeplinească îndatoririle vieţii de creştin ca fiind cerute de Dumnezeu pentru obţinerea vieţii veşnice. O astfel de religie nu valorează nimic. Când Domnul Hristos locuieşte în inimă, întreaga fiinţă va fi atunci plină de iubirea Sa, de bucuria comuniunii cu El, astfel încât se va alipi cu totul de El; privindu-L, eul va fi uitat. Atunci iubirea faţă de Domnul Hristos va fi izvorul acţiunilor noastre. Aceia care au ajuns să simtă iubirea constrângătoare a lui Dumnezeu nu se vor întreba cât sau ce anume trebuie să dea pentru a împlini cerinţele lui Dumnezeu; ei nu vor avea în vedere un standard scăzut de vieţuire, ci vor tinde către o desăvârşită conformare faţă de voinţa Răscumpărătorului lor. Cu o dorinţă puternică, ei jertfesc totul şi dau pe faţă un interes pe măsura valorii ţintei pe care o urmăresc. O simplă mărturisire a credinţei noastre în Hristos, fără a avea o profundă iubire pentru El, nu este decât vorbărie, un formalism rece şi o goană după vânt.

IsusCrezi tu oare că este un sacrificiu prea mare acela de a jertfi totul pentru Hristos? întreabă-te: „Ce a dat Domnul Hristos pentru mine?” Fiul lui Dumnezeu a dat totul: viaţa, dragostea şi suferinţele Sale: toate le-a dat pentru mântuirea noastră. Cum am putea noi atunci: obiecte nevrednice ale unei iubiri aşa de mari: să reţinem inimile noastre spre a nu fi predate Lui? în fiecare clipă a vieţii, noi am fost părtaşi ai binecuvântărilor harului Său şi pentru acest motiv nu ne putem da pe deplin seama de ignoranţa şi mizeria din care ne-a scos. Am putea privi la Cel pe care păcatele noastre L-au răstignit şi totuşi prin acţiunile vieţii noastre să dispreţuim dragostea şi sacrificiul Său? Având în vedere umilinţa nespus de mare a Domnului slavei, să murmurăm oare pentru faptul că putem intra în viaţă numai prin luptă şi lepădare de sine?