#09 – Viaţa şi faptele noastre

09_mic Dumnezeu este pentru întreg Universul izvorul vieţii, luminii şi bucuriei. Asemenea razelor de lumină de la soarebinecuvântările se revarsă de la Dumnezeu peste toate creaturile Sale.
Şi oriunde viaţa lui Dumnezeu se află în inimile oamenilor, ea se revarsă şi asupra altora în iubire şi binecuvântare.

Bucuria Mântuitorului nostru consta în înălţarea şi răscumpărarea celor căzuţi în păcat. Pentru realizarea acestui scop, El nu Şi-a considerat viaţa ca fiind scumpă înaintea Sa şi a suferit crucea şi a dispreţuit ruşinea. Chiar şi îngerii sunt totdeauna angajaţi în a lucra pentru fericirea altora. Aceasta este bucuria lor. Ceea ce inimile egoiste ar socoti drept un serviciu umilitor, adică acela de a sluji celor care sunt nenorociţi şi, din toate punctele de vedere inferiori lor în caracter şi rang, este totuşi lucrarea îngerilor fără păcat. Spiritul iubirii Domnului Hristos ce se jertfeşte pe sine este spiritul care cuprinde întreg cerul şi care constituie esenţa binecuvântărilor Lui. Acesta este spiritul pe care urmaşii lui Hristos îl vor avea, lucrarea pe care ei o vor face.