Studiind Apocalipsul

Studiind Apocalipsul


o aventurã în profetia biblicã

Introducere
Seminariile sunt astãzi foarte populare. Ele dau ocazia învãtãtorului si elevului la un schimb de idei. Prietenia este dezvoltatã si întreg grupul este stimulat prin participarea fiecãruia.

Acest tip de seminarii direct pe Internet cautã sã stabileascã o cale usoarã de comunicare pentru cei interesati, un acces rapid la informatie si o modalitate de a crea noi relatii.

Studiile Apocalipsului sunt captivante

Studiul este de departe mai mult decât un obisnuit seminar educational. Noi vom studia Apocalipsul, ultima carte a Bibliei.

Apocalipsul este o carte profeticã. Ea explicã trecutul si descoperã viitorul. Vei fi uimit pe mãsurã ce viitorul captivant al acestei lumi se va deschide. De fapt, vei vedea viitoul înainte ca acesta sã se întâmple, prin ochiul profetiei biblice.

Aceastã carte misterioasã este scrisã în limbaj profetic. Apocalipsul utilizeazã simbolurile pentru a arãta întelesul lor. Unori oamenii le gãsesc greu de înteles. Totusi, Apocalipsul devine usor de înteles atunci când descoperi “Cheia de Aur” care “descifreazã” sensul simbolurilor sale profetice.”

Apocalipsul – Cartea Descoperirilor

Apocalipsul este o carte deschisã. Ea a fost scrisã pentru timpurile noastre – ultimele zile ale istoriei acestui pãmânt (Apoc. 22:10-12). O binecuvântare cu totul deosebitã este datã tuturor celor care studiazã si urmeazã sfatul lui aflat în Cartea Apocalipsului (Apoc.1:3). Deci, sã începem!

Programele despre Apocalips îti oferã în dar multe binecuvântãri

1.Acest studiu va avea mari avantaje în viata ta personalã.
2.Vei avea o nouã întelegere a istoriei lumii si a conditiilor ei contradictorii de astãzi.
3.Vei descoperi evenimente socante care trebuie sã aibã loc si vei fi pregãtit pentru ele.
4.Vei recunoaste lupta de secole între Hristos si Satana asa cum influenteazã viitorul tãu.
5.Vei descoperi planul diavolului de a te atrage în cursã. Fiind avertizat, vei putea evita cursele lui. Atât Dumnezeu cât si Satana doresc loialitatea ta. Dumnezeu însã nu ne forteazã, ci doreste ascultarea noastrã de bunã voie. Multi dau azi onoare diavolului. fãrã sã stie aceasta.
6.Vei fi uimit cât de mãret îti vorbeste Dumnezeu din ceruri si Fiul Sãu Isus Hristos, prin Duhul Sfânt si prin Cuvântul Sfânt, Biblia.
7.Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu. Ea nu seamnãnã cu nici o altã carte. Vei primi mãreata rãsplãtire aflatã în Biblie numai dacã te rogi pentru cãlãuzirea lui Dumnezeu când o vei studia.
8.Studiul Apocalipsului te va conduce la cele mai importante hotãtâri ale vietii tale. Vei fi entuziasmat si nespus de bucuros.
9.Vei fi pus fatã în fatã cu Isus Hristos într-o manierã uluitoare. Îl vei vedea pe El într-o nouã si minunatã luminã. Aminteste-ti, aceastã carte este Apocalipsul – adicã Descoperirea lui Isus Hristos.
10.Mintea ta se va dezvolta si întreaga ta viatã va cãpãta un nou sens pe mãsurã ce stuidezi. Vei putea depozita comori vaste de informatii valoroase si vei putea zice: “Acum înteleg cartea Apocalips!”

Adevãrati oameni, probleme si evenimente

În acest studiu, Cartea Apocalips vine cãtre tine plinã de viatã. Când studiul se va încheia, vei întelege cartea destul de bine ca sã poti da si altora o scurtã explicatie privind continutul ei.

Despre Apocalips

Cartea Apocalips este ultima carte a Sfintelor Scripturi si contine capitolele:

1 Eroul Apocalipsului apare 12 Femeia si luna
2, 3 Sapte Biserici simbolice 13 Semnul Fiarei
4, 5  Deschizând o Carte încuiatã 14 Întreita solie îngereascã
6 Patru cãlãreti misteriosi 15, 16 Strugurii mâniei lui Dumnezeu
7 Sigiliul lui Dumnezeu 17, 18 Babilonul cel mare si mistic
8, 9 Sapte trâmbite grozave 19 Cãlare pe un Cal Alb
10 Mâncând cãrticica amarã 20 Satana legat 1000 de ani
11 Doi martori plângând 21, 22 Un Cer si un Pãmânt Nou

Înainte de a începe vã recomadãm sã cititi notele explicative care vã vor ajuta sã parcurgeti mai usor studiile.

Pentru a parcurge toate studiile in ordine vizitati pagina: https://intercer.net/blogs/studiibiblice/category/studiind-apocalipsul 

Aceste studii sunt pregatite de Editura “Viata si Sanatate”. Transcriere pe computer: Intercer. Fisiere Word si Power Point: AZS Vaslui.