Întâlnire cu profeția Bibliei – 01

   Seria de studii biblice pe care ai ocazia să le studiezi începând din acest moment te vor ajuta să înțelegi profețiile cele mai importante cuprinse în două dintre cărțile Bibliei: Daniel și Apocalipsa. Acestea îți vor răspunde la întrebările:    – De ce conține Biblia astfel de profeții?    – Cum să studiem profețiile? […]

Întâlnire cu profeția Bibliei – 20

   Ultimele trei capitole ale Scripturii ne prezintă modul în care vor fi nimiciți Diavolul și păcatul, precum și readucerea omului în armonia și puritatea în care l-a creat Dumnezeu. Dumnezeu ar fi putut să-l distrugă pe Diavol încă de la început, însă a îngăduit ca întregul Univers să privească la demonstrația iubirii lui Dumnezeu […]

Întâlnire cu profeția Bibliei – 19

   Planeta aceasta a văzut atât de multă suferință. De-a lungul vremii s-a întâmplat de multe ori ca cei drepți să sufere pe nedrept și adevărul să fie trântit la pământ. Pământul acesta a văzut multă suferință și nenorocire însă în viitor urmează să vadă și mai multă!    Va fi totuși o diferență. Când […]

Întâlnire cu profeția Bibliei – 18

   Dintotdeauna oamenii au dorit să cunoască ce este semnul fiarei. Este el un număr computerizat, un semn făcut cu laser, sau ce este el? Când îl vor primi oamenii, cum și de ce îl vor primi? Nimeni nu dorește să primească semnul și să sufere pedeapsa plăgilor. Dar cum putem să fim noi siguri […]

Întâlnire cu profeția Bibliei – 17

   Ceea ce vom studia astăzi, reprezintă unul dintre cele mai importante capitole din Biblie, un mesaj special pentru noi cei ce trăim în zilele din urmă. Întotdeauna, înainte de împlinirea marilor evenimente ale Planului de Mântuire, Dumnezeu a trimis oamenilor mesaje speciale de avertizare astfel încât, cei ce doresc să înțeleagă și să asculte […]

Întâlnire cu profeția Bibliei – 16

   Când Isus a venit pe pământ, El era ca un serv umil. Totuși, puterea vieții Sale și a cuvintelor Lui a schimbat viețile a milioane de oameni și a influențat împărățiile și popoarele. Când va veni a doua oară, va fi primit ca Împărat a tuturor națiunilor. Dar lupta nu s-a încheiat încă. Moartea […]

Întâlnire cu profeția Bibliei – 15

   Biblia în general și cartea Apocalipsei în special, ne prezintă războiul spiritual dintre Dumnezeu și Satana, dintre poporul lui Dumnezeu (biserica) și cei ce urmează influențele subtile ale Diavolului. Apocalipsa 12 ne prezintă istoria acestei lupte încă din perioada primei veniri a lui Isus până la sfârșitul timpului. Ceea ce ne interesează în acest […]

Întâlnire cu profeția Bibliei – 14

   Cei patru călăreți, care călăresc patru cai magnifici, sunt descriși intrând dintr-o dată în istorie. Aceștia sunt călăreții din cartea Apocalipsei; ei răspândesc simțământul de frică și groază. În ultima lecție, noi am înțeles ce reprezintă aceste simboluri din capitolul 6. Tot atunci, au fost prezentate și alte simboluri cum ar fi “sufletele de […]

Întâlnire cu profeția Bibliei – 13

   Cartea Apocalipsei cuprinde o mulțime de evenimente care se desfășoară de-a lungul istoriei. Am putea crede că acestea sunt așezate în ordine cronologică, dar nu este adevărat. Cu ușurință ne putem da seama că multe referințe din prima parte a cărții se reiau în ultima parte. Un exemplu semnificativ este cea de-a doua venire […]

Întâlnire cu profeția Bibliei – 12

   Adu-ți aminte ce am învățat în studiile trecute în legătură cu mesajele care vin de la Hristos, Martorul credincios și adevărat: ele sunt adresate atât celor 7 biserici din Asia Mică, cât și fiecărei generații de creștini până în zilele noastre.    Fiecare mesaj are o structură asemănătoare. În introducere, mesajul îl descrie pe […]

Pages:  1 2