20. Va locui oare cu adevărat Dumnezeu pe pământ?

   Când eram copil citeam poveștile tradiționale ale românilor. Acolo am observat un lucru care m-a uimit. În unele povestiri se spunea, că a fost o vreme când Dumnezeu se plimba pe pământ ca și când aici ar fi fost casa Lui. El punea la încercare pe oameni, dorea să le vadă caracterele, iar pe […]

19. Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt?

   După ce au păcătuit, Adam și Eva s-au întâlnit cu Domnul în ascunzișul improvizat și au aflat consecințele neascultării lor; printre ele și izgonirea din paradis. Ei se rugau stăruitor pentru a fi lăsați încă în patria nevinovăției și a bucuriei. Au recunoscut că au pierdut orice drept asupra acestei locuințe fericite și s-au […]

18. Cine va rămânea în picioare?

   Apostolii și primii creștini au considerat revenirea Domnului Isus Hristos ca fiind “fericita nădejde” (Tit 2.13). Ei așteptau ca toate profețiile și făgăduințele Sfintelor Scripturi să se împlinească la a doua venire, căci ea era ținta peregrinărilor creștine. Toți aceia care-L iubesc pe Hristos privesc cu nerăbdare înainte spre ziua când vor putea să […]

17. Cine ziceți voi că sunt Eu?

   Era după o zi în care popularitatea Învățătorului crescuse. Mulțimile se îmbulziseră în jurul Lui, ascultaseră cuvintele care le dădeau speranță, iar la sfârșitul zilei, El îi hrănise pe toți înmulțind cele șapte pâini pe care le aveau. Ei se felicitau pentru ideea de a-L urma. De pe toate buzele auziseră numai cuvinte de […]

16. De ce aveți gânduri rele în inima voastră?

   Noi, oamenii, suntem foarte preocupați de aspectul exterior. Ne place să arătăm bine. Dorim să avem un comportament frumos. Deseori ne limităm la a poza foarte bine și punem prea puțin accent pe gândurile noastre. De fapt, puține momente sunt în viața oamenilor când aceștia sunt conștienți de faptul că la nivelul gândirii se […]

15. Ce aș mai fi putut face viei Mele?

   După căderea în păcat, Dumnezeu nu a părăsit locuitorii planetei Pământ. El a căutat pe orice cale să-i întoarcă și să-i readucă la statutul de ființe create după chipul și asemănarea Sa. În înțelepciunea Lui infinită, Dumnezeu a prevăzut un plan pentru răscumpărarea omului, care urma să intre în acțiune în cazul în care […]

14. Vrei să te cerți cu El?

   Pornind de la etimologia verbului “a se certa” care înseamnă a se ciorovăi, a rupe relațiile de prietenie, a se învrăjbi cu cineva, a se supăra, descoperim o similitudine dureroasă între sensul cuvântului ceartă și atitudinea omului față de Dumnezeu. În Genesa 3 găsim începutul acestui trist răspuns la intenția divină de a da […]

13. Cum ar putea să iasă dintr-o ființă necurată un om curat?

   Odată cu pierderea purității sale omul a încercat de-a lungul istoriei să rezolve problema necurăției sale pe diferite căi și sub diferite forme. Începând cu Cain care caută rezolvarea în propriile puteri și până la psihologii moderni care neagă păcătoșenia naturii umane, asistăm la un proces al înfrângerii, căci deși am progresat în exploatarea […]

12. Poate ieși ceva bun din Nazaret?

   Dicționarul biblic are pentru cuvântul Nazaret următoarele semnificații: Creangă verde, ramură, vlăstar, floare, izolat, consacrat, etc… 1.  Până când a fost Isus recunoscut ca fiind nazarinean?    Ioan 19.19 (p. 1052)    Nazaretul este amplasat pe o colină și pe vremea lui Isus era locuit de oameni cu un nivel de viață scăzut, chiar […]

11. Pentru ce ispitiți pe Domnul?

   Trecuse puțin timp de când Israel ieșise condus de Dumnezeu din Egipt. Evenimente ca: cele 10 plăgi, trecerea Mării Roșii, etc… stăruiau încă în mintea lor. Chiar dacă la început au avut îndoieli în privința alegerii lui Moise ca eliberator, acum erau bucuroși, fericiți. În fața lor era perspectiva de a fi locuitorii unei […]

Pages:  1 2