Ghidul 3 – Foaia de raspunsuri

Citește ALTĂ‚ VIAŢĂ‚, Ghidul 3, apoi completează această Foaie de Răspunsuri.

În timp ce răspunzi la întrebările de mai jos, poți să consulți din nou ghidul. Numărul fiecărei întrebări din această Foaie de Răspunsuri corespunde cu numărul secțiunii din ghidul ALTĂ‚ VIAŢĂ‚ unde se găsește răspunsul.

După ce citești fiecare secțiune din ghidul 3, pune un X înaintea fiecărei declarații adevărate:

1. Diavolul este
________ o ființă reală
________ amintit de 71 de ori în Noul Testament
________ potrivit celor spuse de Isus, tatăl păcatului și minciunii

2. Păcatul a apărut
________ în cer ________ pe pământ

3. Dumnezeu a creat
________ un înger desăvârșit numit Lucifer ________ pe diavol

4. Diavolul a fost aruncat afară din cer
________ împreună cu a treia parte din îngeri ________ singur
Dumnezeu a creat ________ o lume perfectă ________ o lume
mânjită de păcat și infectat de boală.
Adam și Eva au fost ispitiți de Satan ________ să mănânce din
fructul oprit ________ să blesteme pe Dumnezeu și să moară.
Când Adam și Eva au păcătuit neascultând de Dumnezeu și ascultând
de diavolul, ________ ei au pierdut dreptul de a conduce această lume
________ ei au devenit foarte înțelepți

5. Dumnezeu a creat pe Adam și Eva după chipul Său, în stare
________ să aleagă binele sau răul
________ să aleagă binele din dragoste pentru El

6. Dumnezeu nu a distrus imediat pe Satan fiindcă
________ a trebuit să-i dea diavolului timp să-și arate caracterul lui de mincinos, distrugător și ucigaș
________ El trebuia să-Și arate caracterul Său plin de dragoste la cruce și tot acolo să fie cunoscut și adevăratul caracter al lui Satan
________ fără cruce, universul ar fi putut crede că Dumnezeu este nedrept și să-i fie frică de El fără să-L iubească
________ crucea a făcut cu putință pentru Dumnezeu să distrugă infecția păcatului din univers pentru totdeauna

7. Activitatea lui Satan contru lui Dumnezeu își are centrul acum
________ pe acest pământ ________ în cer

8. Victoria asupra lui Satan vine numai prin
________ puterea lui Isus Hristos ________ propriile noastre eforturi
  de a ne împotrivi.