În căutarea adevăratei biserici

Există oare vreo bisercă adevărată în lumea de astăzi? Şi dacă da, cum am putea s-o identificăm?

Dintre toate întrebările religioase pe care şi le-ar putea pune un căutător sincer după adevăr în epoca modernă, cu siguranţă că aceasta este cea mai frecvent pusă şi totodată cea mai frustrantă. Glasuri care intră în conflict declară din fiecare parte că ele au răspunsul. Denominaţiuni, secte şi culte pretind cu ardoare că ele sunt biserica adevărata, bazându-se pe interpretări singulare ale unor texte din Biblie.
Creştinul de astăzi este atât de marcat de aceste pretenţii exagerate încât mulţi nici nu mai cred că s-ar putea să existe vreo “biserică adevărată”. Alţii au pus la îndoială criteriile după care ar putea fi testată vreo biserică şi considerată “mai aproape de adevăr” decât alta.
Este foarte important să recunoaştem că nici o biserică nu se poate dovedi ca fiind superioară deoarece membrii ai sunt fără păcat. Oamenii sunt oameni şi toţi sunt supuşi aceloraşi slăbiciuni ale firii omeneşti. Cu toate acestea, este tot atât de adevărat că fiecare creştin are acces la aceeaşi putere nemărginită a lui Dumnezeu pentru a-şi birui aceste slăbiciuni. Aşa că orice biserică de astăzi este alcătuită neapărat din oameni care se află la nivele diferite de sfinţire personală. Grâul şi neghina se vor afla împreună şi nici o biserică nu va fi alcătuită întru totul doar din oameni perfecţi.

Continuă citirea articolului…