Chestionarul A. Imi face placere…

ChestionarulA.   ÎMI FACE PLĂ‚CERE… (câtde mult?)
 


NR. crt. F. mult Mult Moderat Puțin Deloc Întrebarea
1           Să elaborez planuri detaliate caresă descrie, pas cu pas, cum pot fi atinse anumite țeluri.
2           Să mă adaptez la modul de viațăal oamenilor din alte culturi.
3           Să trăiesc necăsătorit. (Cei căsătorițivor marca coloana din dreapta.)
4           Să cercetez dacă nu cumva declarațiileunor creștini conduc biserica pe o cale greșită.
5           Să vorbesc cu necreștinii despreIsus și despre relația mea cu El.
6           Să susțin chiar pe necunoscuți înmomentele lor de criză.
7           Să formulez țeluri considerate dealții ca nerealizabile și să lucrez consecvent pentru acestea.
8           Să-mi pun, în mod generos, baniiși avutul la dispoziția lucrării lui Dumnezeu.
9           Să pun în ordine valorile financiareși materiale precum și să veghez la conservarea lor.
10           Să mă preocup de vindecarea bolnavilorși să mă rog regulat și stăruitor pentru vindecarea lor.
11           Să concep cursuri și materiale interesantecare să ajute pe oameni să învețe cât mai ușor și cu plăcere.
12           Să ascult, să vorbesc în și să traducdin limbi străine.
13           Să ajut indivizi sau grupuri deindivizi să-și analizeze situația și să găsească soluții spre bine.
14           Să mă mulțumesc cu un nivel de viațămaterial scăzut.
15           Să repar și să întrețin obiecteleexpuse uzurii.
16           Să țin cuvântări publice prin caresă-mi exprim gândurile și convingerile.
17           Să primesc cu plăcere chiar și vizitatorineanunțați și să le ofer masă și adăpost.
18           Să petrec o oră sau mai mult înrugăciune pentru alții.
19           Să mă apropii de necunoscuți șisă stabilesc relații de prietenie cu ei.
20           Să petrec mult timp la studiu, casă obțin cunoștințe noi.
21           Să conduc în așa fel oamenii încâtei să se angajeze uniți spre ținte comune.
22           Să manifest o atitudine pozitivăîn mijlocul necazurilor sau a suferințelor.
23           Să mă îngrijesc de oamenii aflațila marginea societății.
24           Să mă aflu printre copii și să lecaptez atenția și afecțiunea.
25           Să mă angajez în problemele altorcomunități și să le conduc spre rezolvare.
26           Să port de grijă de creșterea spiritualăa altor creștini și să-i supraveghez pe termen lung.
27           Să preiau în biserică sarcini mici,în aparență neînsemnate. Să ajut din culise pe alți creștini de fruntecare activează public, preluând din sarcinile lor.
28           Să cânt pentru Dumnezeu (vocal,instrumental), singur sau împreună cu alți creștini.
29           Să-mi exprim gândurile și sentimenteleprin mijloace artistice (ca poezie, proză, pictură-grafică, modelaj, decorațiuni,etc…)
30           Să mă implic într-un domeniu nemenționatmai sus (ca de ex: corespondență; prezentare de carte – fie în colportaj,fie în biblioteca ambulantă – ; domeniul tehnic-electronic; bucătărie…sau un altul), prin care să acopăr o nevoie acută a bisericii. În spațiulde mai jos, se scrie numele domeniului îndrăgit.
  12 p. 9 p. 4 p. 2 p. 0 p.