Chestionarul F. As fi dispus…

Chestionarul
F.  
AȘ FI DISPUS…
(cât
de mult?)


 

Nr. F. mult Mult Moderat Puțin Deloc Întrebarea
151           Să iau parte la niște cursuri care
să mă ajute să îmbunătățesc capacitățile mele de organizare, planificare
și delegare.
152           Să lucrez într-un cadru cultural
diferit, dacă mi s-ar oferi ocazia.
153           Să rămân necăsătorit, ca astfel
să mă dedic mai bine cauzei lui Dumnezeu.
154           Să petrec timp mult în studierea
Bibliei și a altor surse, pentru a avea un discernământ mai bun între adevăr
și minciună.
155           Să particip la cursuri în care să
învăț cum să conduc oamenii la Hristos.
156           Să mă ocup de dezvoltarea capacității
de a-i ajuta pe alții prin consiliere regulată.
157           Să accept roluri și sarcini care
implică riscuri mari.
158           Să sprijin regulat cu bani pe creștinii
a căror lucrare este demnă de ajutor.
159           Să-mi dezvolt capacitățile administrative
alături de un om cu experiență.
160           Să particip la sesiuni de instruire
sanitară și la servicii de rugăciune pentru bolnavi.
161           Să citesc mai multă literatură despre
comunicare, pentru a-mi îmbunătăți calitățile de învățător.
162           Să-mi dezvolt intensiv cunoștințele
lingvistice, pentru a fi de folos bisericii.
163           Să investesc mult timp în analizarea
problemelor unor oameni sau grupuri sociale, pentru a le oferi soluțiile
necesare.
164           Să renunț la dorința după mâncăruri
alese, după un cămin confortabil și îmbrăcăminte scumpă.
165           Să ajut prin lucrări meșteșugărești
la reparații și lucrări de întreținere în folosul casei de rugăciune și
ale membrilor bisericii.
166           Să dobândesc instruirea și experiența
de a prezenta solia lui Dumnezeu bisericii Sale.
167           Să primesc mai des străinii în căminul
meu.
168           Să fiu membru într-o grupă mică
care se roagă continuu pentru alți oameni.
169           Să acord mai multă atenție contactelor
întâmplătoare, în care să găsesc suflete dornice de afecțiune.
170           Să investesc mult timp pentru adunarea
de idei, care să ajute la starea de bine și la creșterea bisericii lui
Hristos.
171           Să conduc o grupă numeroasă de creștini.
172           Să-mi risc chiar și viața, dacă
e nevoie, pentru cauza lui Dumnezeu.
173           Să conlucrez cu alți creștini într-un
serviciu pentru dezavantajații societății.
174           Să urmez o perioadă de ucenicie
lângă un instructor îndrăgit și urmat de cei mai mici.
175           Să mediez în cazul unor conflicte
între comunități.
176           Să preiau răspunderea pentru purtarea
de grijă a unei grupe de creștini.
177           Să-mi ofer timpul în favoarea nevoilor
curente ale unor creștini suprasolicitați și ale bisericii.
178           Să cooperez în activitățile muzicale
ale bisericii.
179           Să particip la o clasă în care să
învăț cum să-mi dezvolt capacitățile artistice latente (în creația poetică,
proză, modelaj, decorațiuni, etc).
180           Să mă inițiez pentru o lucrare eficientă
în domeniul: “____________________” (corespondență; prezentare de carte
– fie în colportaj, fie în biblioteca ambulantă – ; domeniul tehnic-electronic;
bucătărie… sau un altul) pentru care simt o chemare deosebită.
  7 p. 5 p. 2 p. 1 p. 0 p.