Formular de evaluare a darurilor spirituale

Formular de evaluare a darurilor spirituale

   EVALUAREA
REZULTATELOR:

   1. Treceți
în căsuțele din tabelul alăturat punctajul corespunzător fiecărei coloane
din chestionarul în care ați pus X-ul, conform cu fiecare întrebare. Cifrele
din căsuțele tabelului alăturat corespund numerotației întrebărilor de
la 1 la 180.

   2. Înscrieți în același
fel punctajele obținute pentru cele două chestionare completate de alte
două persoane. (În cazul că aveți doar un singur chestionar completat de
altă persoană, atunci dublați punctajul, ca pentru două persoane).

   3. Adunați cele cinci
punctaje de pe fiecare rând din sectorul A și treceți scorul astfel obținut
în coloana Total – A, sub darul spiritual indicat.

   4. Procedați la fel
cu cele trei punctaje de pe fiecare rând din sectorul B și treceți scorul
obținut în coloana Total – B, sub darul spiritual indicat.

   5. Încercuiți primele
cele mai mari 5 scoruri din coloana A și înscrieți numele respectivelor
daruri spirituale, în ordine descrescândă, în tabelul: A. Daruri manifeste*.

   6. Încercuiți deasemenea
și primele 5 scoruri ale coloanei B și înscrieți numele respectivelor daruri
spirituale, în ordine descrescândă, în tabelul: B. Daruri latente**.


   * Darurile manifeste
sunt
acelea pe care deja le-ați utilizat deja în repetate rânduri și care au
fost într-un fel confirmate.


   Când sunteți solicitat
pentru vre-o slujbă în comunitate, trebuie să aveți în vedere în ce măsură
corespunde ea cu darurile înscrise în acest tabel. Abia după aceea să alegeți
sau nu slujba respectivă.

 ** Darurile latente sunt
cele pe care ar fi bine să le experimentați de acum înainte. Numai așa
veți putea stabili dacă într-adevăr ele fac parte (sau nu) din fondul de
daruri spirituale cu care ați fost înzestrat.


   Ori de câte ori vi
se oferă posibilitatea să activați în direcția vreunui dar latent, angajați-vă
experimental, până la confirmarea (sau infirmarea) lui. Ca urmare, lista
de daruri manifeste vi se va îmbogăți treptat. 

A – Daruri manifeste Total A  |  Total
B
B – Daruri latente
  1  61  121  A  A1     Organizare 

|
 31   91  151
  2  62  122  Ã  Ã1 Misiune ext.

|
 32   92  152
  3  63  123  B  B1 Celibat

|
 33   93  153
  4  64  124  C  C1 Discernământ

|
 34   94  154
  5  65  125  D  D1 Evanghelizare

|
 35   95  155
  6  66  126  E  E1 Consiliere

|
 36   96  156
  7  67  127  F  F1 Credință

|
 37   97  157
  8  68  128  G  G1 Dărnicie

|
 38   98  158
  9  69  129  H  H1 Administrare

|
 39   99  159
 10  70  130  I  I1 Vindecare

|
 40  100  160
 11  71  131  Î  Î1 Învățător

|
 41  101  161
 12  72  132  J  J1 Limbi străine

|
 42  102  162
 13  73  133  K  K1 Înțelepciune

|
 43  103  163
 14  74  134  L  L1 Abnegație

|
 44  104  164
 15  75  135  M  M1 Meșteșuguri

|
 45  105  165
 16  76  136  N  N1 Predicare

|
 46  106  166
 17  77  137  O  O1 Ospitalitate

|
 47  107  167
 18  78  138  P  P1 Rugăciune

|
 48  108  168
 19  79  139  Q  Q1 Sociabilitate

|
 49  109  169
 20  80  140  R  R1 Cunoștință

|
 50  110  170
 21  81  141  S  S1 Conducător

|
 51  111  171
 22  82  142  ª  ª1 Martiriu

|
 52  112  172
 23  83  143  T  T1 Milostenie

|
 53  113  173
 24  84  144  Þ  Þ1 Pedagog

|
 54  114  174
 25  85  145  U  U1 Apostol

|
 55  115  175
 26  86  146  V  V1 Păstorire

|
 56  116  176
 27  87  147  W  W1 Slujire

|
 57  117  177
 28  88  148  X  X1 Muzică

|
 58  118  178
 29  89  149  Y  Y1 Alte arte

|
 59  119  179
 30  90  150  Z  Z1 “…………”

|
 60  120  180