17. Omul pe care trebuie sa-l cunosti

OMUL  PE  CARE  TREBUIE  SA-L CUNOSTI


de J.L.Tucker
Traducere: Valeriu  Burciu
Aceste subiecte se înnoiesc saptamanal. Reveniti pe pagina noastra pentru a gasi noi cuvinte de încurajare pentru viata dvs.!
Puteti verifica textele biblice dand un click pe trimiterile respective. Textul biblic va aparea într-o fereastra noua.  Este folosita traducerea biblia Cornilescu online.“Caci este un singur Dumnezeu si este un singur mijlocitor între Dumnezeu si oameni; Omul Isus Hristos”. 1Timoteni 2:5.
Biblia este o carte vesnic vie deoarece ea descopere pe Isus care estevesnic viu. Biblia este singura istorie care da lui Isus locul Sau legitim.Un copil numea Biblia sa “Cartea lui Isus”. Intregul obiectiv al Bibliei este sa descopere oamenilor pe acest minunat Mîntuitor. Cu adevarat,Biblia contine istorie, profetie, legi, poezie si drama, dar toate acestea ajuta mai bine ca o Persoana sa fie descoperita oamenilor.
Scopul si planul cartii nu este de a ne da un cod de etica sau un rezumatde teologie, ci de a prezenta pe Autorul acestei carti în toata frumusetea Lui, astfel ca oamenii sa poata veni la El si sa fie mîntuiti.
Cine este acest Isus catre care arata toate datele istorice? Ce spune El despre Sine Insusi? Ascultînd raspunsul Sau putem spune ca niciodataun om nu a pretins pentru el însusi ceeace pretinde acest tîmplar din Nazaret. Isus sau este ceea ce pretinde a fi, sau este cel mai mare impostor al lumii. 


Ce pretinde Isus ca este El Insusi


Iata ceeace pretinde Isus ca este:
1. El este Dumnezeu. “Tatal
Meucare Mi Le-a dat este mai mare decat toti; si nimeni nu le poate smulge din mana Tatalui Meu. Eu si Tatal una suntem”.
Ioan10:29-30. Oamenii, catre care vorbea, au fost gata sa-L ucida cu pietre, datorita blasfemiei ca un om simplu ar pretinde ca e Dumnezeu. “Iudeiii-au raspuns: “Nu pentru o lucrare buna aruncam noi cu pietre înTine, ci pentru o hula si pentru ca Tu, care esti om, Te faci Dumnezeu”.Ioan10:33.
2. Exista din vesnicie (pre-existenta Sa).El declara ca înainte de a exista Avraam, El traia si  a venit pe pamant spre a reprezenta pe Tatal. “Tatal vostru Avraam a saltat de bucurie ca are sa vada ziua Mea: a vazut-o si s-a bucurat. Isus le-a zis:“Adevarat, adevarat, va spun ca, mai înainte ca sa se nasca Avraam, sunt Eu”.
Ioan8:56,58.
“Caci M-am pogorat din cer ca sa fac nu voia Mea, ci voia Celui ceM-a trimis”
Ioan6:38.
“Si acum, Tata, proslaveste-Ma la Tine însuti cu slava, pe careo aveam la Tine, înainte de a fi lumea”.
Ioan17:5.
3. Mesia cel mult asteptat. Cand femeia din Sihar a declarat credinta ei în venirea lui Mesia, Isusa raspuns: “Eu, cel care vorbesc cu Tine, sunt Acela”.
Ioan4:26.
4. Atotputernic (omnipotent). “Toata puterea Mi-a fost data în cer si pe pamant”.
Matei28:18.
5. Infailibil. “Cerul si pamîntulvor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece”.
Matei24:35.
6. Fara pacat. “Cine din voi Mapoate dovedi ca am pacat?”
Ioan 8:46.
7. Omniprezent. “Si iata ca Eusunt cu voi în toate zilele, pana la sfarsitul veacului”.
Matei 28:20.
8. Profet. (Avînd putere sa prezicaevenimentele care vor veni).“Va spun lucrul acesta de pe acum, înainte ca sa se întample, pentru ca, atunci cand se va întampla,sa credeti ca Eu sunt”.
Ioan13:9.
9. Iarta pacatele. El a zis slabanogului:“Indrazneste, fiule! Pacatele îti sunt iertate!”
Matei 9:2.
10. Cunoaste gandurile si inimile oamenilor.“Dar Isus nu se încredea în ei, pentru ca îi cunostea pe toti. Si n-avea trebuinta sa-i faca cineva marturisiri despre niciun om, fiindca El Insusi stia ce este în om”.
Ioan2:24-25.
Acestea sunt numai cateva dintre calitatile lui Isus. Nici un alt omnu a îndraznit sa pretinda asa ceva. Daca cineva ar pretinde, nimeninu l-ar crede si l-ar privi ca pe un lunatic. Isus a pretins toate acesteasi multe milioane de oameni cred cuvintele Lui. O singura concluzie putemtrage: Toate acestea sunt adevarate. El este Divinul nostru Mîntuitorsi este capabil sa ne
mîntuiasca pe deplin. “De aceea si poate sa mantuiasca în chip desavarsit pe cel ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru ca traieste pururea ca sa mijloceasca pentru ei”.
Evrei 7:25

 

Profetii care dovedesc ca Isus este Mesia

 

Cea mai puternica dovada pentru credinta noastra în divinitatealui Isus din Nazaret este împlinirea în viata Sa a celor aproximativ300 profetii din Vechiul Testament. Mesia cel adevarat sau Hristos trebuiesa fie acelas cu Hristos cel profetizat. “Toti proorocii marturisesc despre El ca oricine crede în El, capata, prin Numele Lui, iertarea pacaztelor”.Fapte10:43.

Locul nasterii

Cu sapte sute de ani înainte de nasterea lui Isus, profetul Mica a aratat chiar orasul în care Mesia va fi nascut. “Si tu, Betleeme Efrata, macar ca esti prea mic între cetatile de capetenie ale luiIuda, totusi din tine Imi va iesi Cel ce va stapani peste Israel si a caruio barsie se suie pana în vremuri stravechi, pana în zilele vesniciei”.Mica 5:2.
S-a împlinit aceasta prezicere? Desigur. Povestirea acestei împliniri este izbitoare. Iosif si Maria locuiau în Nazaret. In mod logic,noi am înclina sa credem ca Hristos ar fi trebuit sa se nasca înacel oras, dar aproape fiecare copil cunoaste povestea decretului dat deCezarul Augustus. Conform acestui decret, fiecare familie trebuia sa seînscrie în orasul de nastere. Astfel, cînd a batut orologiul pentru împlinirea profetiei îi gasim pe Iosif si Maria în Betleem, orasul lui David. Desigur nu a fost o întamplare faptul ca profetul Mica a vorbit ca Betleemul va fi locul de nastere al lui Isus.Numai Dumnezeu, care vede sfarsitul de la început, putea sa spuna aceasta. “Oamenii au vorbit dela Dumnezeu, manati de Duhul Sfant.


Nasterea Lui Isus dintr-o fecioara

Probabil nici o experienta din viata lui Isus nu a fost asa de mult pusa la îndoiala si batjocorita ca nasterea Sa dintr-o fecioara.Dar aceasta face parte dintr-o profetie. Este o parte din istoria vietii Lui, scrisa cu secole înainte ca El sa vina în aceasta lume.A o explica în amanuntime este imposibil, deoarece este “taina evlaviei”.1Timotei 3:16. Dar profetia scrisa cu sute de ani înainte arataca Insusi Dumnezeu va da un semn. “De aceea Domnul Insusi va va da un semn:Iata, fecioara va ramanea însarcinata, va naste un fiu si-I va punenumele Emanuel (Dumnezeu este cu noi)”. Isaia7:14.
Implinirea acestei profetii este scrisa în
Matei1:20-23: “Dar pe cand se gandea el la aceste lucruri, i s-a aratatîn vis un înger al Domnului si i-a zis: “Iosife, fiul lui David, nu te teme sa iei la tine pe Maria, nevasta-ta, caci ce s-a zamislit înea, este de la Duhul Sfant. Ea va naste un Fiu si-i vei pune numele Isus, pentru ca EL va mîntui pe poporul Lui de pacatele sale.
Toate aceste lucruri s-au întamplat ca sa împlineasca cevestise Domnul prin proorocul, care zice: “Iata, fecioara va fi însarcinata,va naste un fiu, si-I vor pune numele Emanuel”, care talmacit, înseamna:“Dumnezeu este cu noi”.


A  fost prezis timpul inceputului lucrarii lui mesianice

“Dar cand a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Sau, nascut din femeie, nascut sub Lege, ca sa rascumpere pe cei ce erausub Lege, pentru ca sa capatam înfierea”. Galateni4:4-5.
Marea profetie din Daniel 9 prezicea chiar anul cand lucrarea Mesianicaa lui Hristos avea sa înceapa si sa se sfîrseasca.
“Sa stii dar si sa întelegi, ca de la darea poruncii pentru zidireadin nou a Ierusalimului pîna la Unsul (Mesia), la Carmuitorul, vortrece sapte sampamani; apoi timp de sasezeci si doua de saptamani, pietelesi gropile vor fi zidite din nou si anume în vremuri de stramtorare.Dupa aceste, sasezeci si doua de samptamani, Unsul va fi starpit si nuva avea nimic”.
Daniel9:25-26.


Viata si lucrarea Lui Isus profetizate

Intreaga viata a lui Hristos si lucrarea Sa au fost rezumate de profetulIsaia în Isaia61:1-3: “Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, caci Domnul M-a uns sa aduc vesti bune celor nenorociti: El M-a trimis sa vindec pe cei cuinima zdrobita, sa vestesc robilor de razboi izbavirea, sa vestesc un an de îndurare al Domnului si o zi de razbunare a Dumnezeului nostru, sa mangai pe toti cei întristati; sa dau celor întristati din Sion, sa le dau o cununa împarateasca în loc de cenusa, ununtdelemn de bucurie în locul plansului, o haina de lauda înlocul unui duh mahnit, ca sa fie numiti “terebinti ai neprihanirii”, “un sad” al Domnului, ca sa slujeasca spre slava Lui”. Cu adevarat El a venitsa faca bine. Scurta dar minunata slujire a fost complet împlinitaîn lucrarea pe care a facut-o si în spiritul pe care l-a manifestat. 


Sapte caracteristici (insusiri) ale Lui Isus


1. Dumnezeirea lui Isus.
Dumnezeirea lui Isus Hristos este chiar temelia Evangheliei. Este radacina în care este înfipta fiecare Evanghelie. Daca ar fi fost pur si simplu numai un om, Hristos nu ar putea sa ne mantuiasca. “Singurul Dumnezeu drept si Mantuitor”.
Isaia 45:21. “Eu, Eu sunt Domnul si afara de Mine nu este nici un Mantuitor”.Isaia43:11.
Daca Isus nu este divin, atunci noi suntem fara Mantuitor si omenireaeste fara un Salvator. Dar Biblia ne arata clar ca Hristos Fiul este Dumnezeusi deoarece este Dumnezeu, El este Mantuitor. “Intoareceti-va la Mine siveti fi mantuiti toti cei ce sunteti la marginile pamantului! Caci Eu sunt Dumnezeu si nu altul”.
Isaia45:22.
“La început era Cuvantul si Cuvantul era cu Dumnezeu si Cuvantulera Dumnezeu. Toate lucrurile au fost facute prin El; si nimic din ce a fost facut, n-a fost facut fara El. El era în lume si lumea a fost facuta prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. Si Cuvantul S-a facut trup si a locuit printre noi, plin de har si de adevar. Si noi am privit slava Lui, o slava întocmai ca slava singurului nascut din Tatal”.
Ioan1:1,3,10,14.
Numai Dumnezeirea poate crea ceva din nimic. Chiar faptul ca Isus este Creator arata  ca El este Dumnezeu. Alte cinci locuri în Noul Testament învata acelasi adevar ca Isus era un membru al Dumnezeirii si a creat. Citeste cu atentie:
Efeseni3:9 “Si sa pun în lumina înaintea tuturor care este ispravnicia acestei taine ascunse de veacuri în Dumnezeu, care a facut toate lucrurile”.          1Corinteni 8:6 “totusi pentru noi nu este decît un singur Dumnezeu:Tatal, de la care vin toate lucrurile si pentru care traim si noi si un singur Domn:Isus Hristos, prin care sunt toate lucrurile si prin El si noi”.Coloseni1:14-17 “In care avem rascumpararea, prin sangele Lui, iertarea pacatelor. El este chipul Dumnezeului nevazut, cel întai nascut din toata zidirea.Pentru ca prin El au fost facute toate lucrurile care sunt în cerurisi pe pamant, cele vazute si cele nevazute; fie scaune de domnii, fie dregatorii, fie domnii, fie stapaniri. Toate au fost facute prin El si pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile si toate se tin prin El”.
Evrei1:1-3 “Dupa ce a vorbit în vechime parintilor nostri prin prooroci, în multe randuri si în multe chipuri, Dumnezeu, la sfarsitulacestor zile ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus mostenitor al tuturorlucrurilor si prin care a facut si veacurile. El, care este oglindirea slavei Lui si întiparirea Fiintei Lui si care tine toate lucrurile cu Cuvantul puterii Lui, a facut curatirea pacatelor si a sezut la dreaptaMaririi în locurile prea înalte”.
Pentru ca Hristos sa fie Mîntuitorul nostru El a trebuit sa fie Creator pentru ca trebuie sa aiba putere creatoare ca sa mîntuiasca.Mîntuirea este de fapt o re-creatiune.

2. Preexistenta lui Hristos.
Unii oameni cred ca Hristos nu a existat înainte de nasterea Sa din fecioara Maria. Aceasta este o eroare fatala, deoarece Isus, asa cum am vazut, vorbeste despre Sine Insusi ca a venit în lume dincer. “Caci M-am pogorat din cer ca sa fac nu voia Mea, ci voia celui ce M-a trimis. Eu sunt Painea vie, care s-a pogorît din cer. Daca manînca cineva din painea aceasta va trai în veac; si painea, pe care o voida Eu, este trupul Meu, pe care îl voi da pentru viata lumii”.
Ioan 6:38,51. “Voi sunteti de jos”, le-a zis El; “Eu sunt de sus; voi sunteti din lumea aceasta, Eu nu sunt din lumea aceasta”. Ioan 8:23. El a locuit la sanul Tatalui mult timp înainte de a fi la pieptul Mariei. Isus nu Si-a început existenta Sa aici. In aceasta privinta El a fost deosebit de orice alta persoana care a trait pe pamant.“Si acum, Tata, proslaveste-Ma la Tine Insusi cu slava, pe care Mi-ai dat-oTu; Fiindca Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii”. Ioan17:5,24.
“Sa aveti în voi gandul acesta, care era si în HristosIsus: El, macar ca avea chipul lui Dumnezeu, totusi n-a crezut ca un lucru de apucat sa fie deopotriva cu Dumnezeu, ci S-a dezbracat pe Sine Insusisi a luat un chip de rob, facandu-Se asemenea oamenilor. La înfatisarea fost gasit ca un om. S-a smerit si S-a facut ascultator pîna lamoarte si înca moarte de cruce”.
Filipeni2:5-8.
Intruparea lui Hristos a fost cel mai minunat eveniment care a avutloc vreodata. Nu putem explica faptul cum Dumnezeu a putut fi nascut înaceasta lume ca un copilas în forma omeneasca. Aceasta este o taina.“Si fara îndoiala, mare este taina evlaviei… “Cel ce a fost aratat în trup, a fost dovedit neprihanit în Duhul, a fost vazut de îngeri, a fost propovaduit printre Neamuri, a fost crezut în lume, a fost înaltat în slava”.
1Timotei 3:16.
Pentru a fi Mantuitorul nostru a fost necesar ca Isus sa fie Fiul lui Dumnezeu si Fiul omului. Ca om El a dat lui Dumnezeu tot ceeace Dumnezeu cere de la om; ca Dumnezeu El a adus omului tot ceea ce omul are nevoie.


3. Moartea Sa ispasitoare necesara.
Moartea lui Hristos pe cruce pentru pacatele noastre este chiar inimaEvangheliei. “Hristos a murit pentru pacatele noastre, dupa Scripturi”.
1Corinteni 15:3.
Moartea Lui a fost o moarte înlocuitoare. “Dar El era strapuns pentru pacatele noastre, zdrobit pentru faradelegile noastre. Pedeapsa care ne da pacea a cazut peste El si prin ranile Lui suntem tamaduiti. Noi rataceam cu totii ca niste oi, fiecare îsi vedea de drumul lui;dar Domnul a facut sa cada asupra Lui nelegiuirea noastra a tuturor”
Isaia53:5-6.
“Dar pe Acela, care a fost facut “pentru putina vreme mai pe jos decat îngerii”, adica pe Isus, Il vedem “încununat cu slava si cucinste”, din pricina mortii, pe care a suferit-o; pentru ca, prin harullui Dumnezeu, El sa guste moartea pentru toti”.
Evrei2:9.


4. Invierea Lui esentiala.
Invierea lui Isus este punctul central în Evanghelie, Invierea Sa era necesara pentru a face eficace moartea Sa pe cruce pentru mantuireanoastra. “Si daca n-a înviat Hristos, credinta voastra este zadarnica,voi sunteti înca în pacatele voastre”.
1Corinteni 15:17. Un Mantuitor mort nu ne poate salva. Daca Hristosnu a iesit afara din mormant, întreaga lume ar pieri. Dar, multumiri lui Dumnezeu, moartea nu L-a putut tine.


5. Inaltarea în slava.
Patruzeci de zile dupa înviere, Hristos S-a înaltat lacer. Era tot asa de esential pentru El sa se întoarca la Tatal cuma fost pentru El cînd a venit de la Tatal în lume. “Am iesit de la Tatal si am venit în lume; acum las lumea si Ma duc la Tatal”.
Ioan 16:28. “Si dupa ce Ma voi duce si va voi pregati un loc, Ma voi întoarce si va voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, sa fiti si voi”.Ioan 14:3. Inaltarea Sa la Tronul Tatalui înseamna calea catreScaunul de domnie care a fost deschisa pentru noi.


6. Lucrarea Lui de mijlocire
Astazi Isus este Marele nostru Preot în ceruri. El este acolo pentru a face ispasire pentru pacatele poporului Sau. “Prin urmare a trebuit sa Se asemene fratilor Sai în toate lucrurile, ca sa poata fi, înce priveste legaturile cu Dumnezeu, un mare preot milos si vrednic de încredere,ca sa faca ispasire pentru pacatele norodului”.
Evrei2:17.
“De aceea si poate sa mantuiasca în chip desavarsit pe cei cese apropie de Dumnezeu prin El, pentruca traieste pururea ca sa mijloceascapentru ei”.
Evrei 7:25.


7. A doua Sa venire.
Tot asa de sigur dupa cum întruparea ducea la cruce, crucea ducea la mormîntul gol si mormîntul gol la scaunul de domnie, totasa de sigur scaunul de domnie duce la a doua venire în slava. Adoua Sa venire întregeste planul Evangheliei.
Secerisul Evangheliei va avea loc la sfîrsitul lumii cînd Isus va veni. Ioan, vizionarul, a vazut pe Isus venind cu o secera înmana Sa sa secere pamantul. “Apoi m-am uitat si iata un nor alb; si pe nor sedea Cineva care semana cu un fiu al omului; pe cap avea o cununa de aur; iar în mana, o secere ascutita. Si un alt înger a iesit din Templu si striga cu glas tare Celuice sedea pe nor;
“Pune secerea Ta si secera; pentru ca a venit ceasul sa seceri si secerisul pamantului este copt”.
Apocalips14:14-15.
Aceste sapte însusiri ale lui Isus sunt întreaga Evanghelie.Nici una din ele nu poate fi data la o parte. Isus este singura cale amantuirii.
Exista multe lucruri neantelese cu privire la planul lui Dumnezeu demîntuire. Unii gandesc ca religia lor si apartenenta la o biserica îi va salva. Dar religia nu salveaza. Poti fi protestant, Catolic,Musulman, Evreu, sau Hindus, dar faptul ca apartii unei organizatii religioase si îndeplinesti niste ceremonii, aceasta nu mantuieste. Numai Isus poate mantui.
“Ea va naste un Fiu, si-I vei pune numele Isus, pentru ca El va mîntui pe poporul Lui de pacatele Sale”.
Matei1:21.
“En nimeni altul nu este mantuire: caci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor în care trebuie sa fim mantuiti “.
Faptele Apostolilor 4:12.
Nicodim, un conducator al iudeilor, era foarte religios, dar Isus i-adeclarat: “Trebuie sa te nasti din nou”.
Ioan 3:7. A fi membru într-o biserica nu este de ajuns si a practica numai cerintele religiei este o speranta falsa.
Noi trebuie sa acceptam pe Isus Hristos caci nu exista un alt Mantuitor.Moralitatea nu mantuieste. Noi nu suntem mantuiti prin viata noastra bunasau prin conformarea noastra la normele sociale oricat ar fi ele de înalte.Omul nu se poate ridica prin eforturi personale, nici nu poate fi mantuitdin pacat prin acestea. Tot aurul si argintul si diamantele cele mai scumpe ale lumii nu pot ispasi nici macar un singur pacat.
“Caci stiti ca nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ati fost rascumparati din felul desert de vietuire, pe care-l mosteniserati de la parintii vostri, ci cu sangele scump al lui Hristos, Mielul faracusur si fara prihana”.
1Petru 1:18-19.
Faptele omenesti nu pot mantui. Indeplinirea regulilor si obiceiurilor nu poate mantui. Botezul, Sfanta cina, rugaciunea, activitatile misionare, pazirea Legii lui Dumnezeu, zecimea si multe alte fapte bune învatatedin Biblie si care ar trebui sa fie vazute în viata unui crestinadevarat, toate acestea nu pot mantui. Mantuirea este un dar. “Caci prin har ati fost mantuiti, prin credinta. Si aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca sa nu se laude nimeni”.
Efeseni2:8-9.
Marea întrebare care ne va fi pusa în ziua judecatii nuva fi: “Ai fost un om moral? “Ai fost un om sobru?” “Ai fost liber de înrobitoarele vicii ca betia, fumatul sau folosirea drogurilor?” “Sau ai fost botezat prin scufundare (imersie)?”. “Ai pastrat Sabatul si ai platit zecimea?”Nu, Tatal va întreba: “Ce ai facut cu Fiul Meu?”
“Ei I-au zis: “Ce sa facem ca sa savarsim lucrarile lui Dumnezeu?”Isus le-a raspuns: “Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: sa credeti în Acela pe care L-a trimis El”.
Ioan6:28-29.
Oamenii nu vor fi pierduti datorita pacatelor pe care le savîrsesc, ci datorita faptului ca au dat la o parte si nu au folosit remediul lui Dumnezeu pentru pacat.
“Oricine crede în El, nu este judecat; dar cine nu crede, a si fost judecat, pentru ca n-a crezut în Numele Singurului Fiu al lui Dumnezeu”.
Ioan3:18.