01. Simboluri profetice descoperite

Proorocul Daniel a scris într-un limbaj simbolic. Așa cum strategii militari își trimit mesajele secrete, codificat, pentru a-l împiedica pe dușman să le intercepteze și să le înțeleagă, Dumnezeu a îmbrăcat profeția într-un limbaj simbolic. El nu a folosit simboluri pentru a ne împiedica să înțelegem soliile Sale. El le-a folosit pentru ca puterile răului, pe care le demască, să nu se vadă cu ușurință în aceste solii și apoi să încerce să le falsifice, să le schimbe sau să le distrugă.

Folosind imagini simbolice și tablouri profetice, Dumnezeu poate să condenseze mii de ani de istorie într-un spațiu foarte mic. Fiecare simbol profetic este explicat clar în Scriptură. O dată ce înțelegem semnificația simbolului, profeția Bibliei devine simplă. Pentru a vă ajuta să înțelegeți, studiați graficul de mai jos. Coloana din mijloc prezintă textele care explică simbolul. Coloana din dreapta dă înțelesul simbolului.

SIMBOL

TEXT

SEMNIFICAŢIE

Metalele: aur, argint, aramă, fier – Daniel 2

Daniel 2:38-40

Patru imperii mondiale succesive, începând din zilele lui Daniel.

Capul de aur – Daniel 2:32

Daniel 2:38

Împărăția lui Nebucadnețar – Babilonul.

Degetele de la picioarele chipului – Daniel 2:33

Daniel 2:41

O împărăție divizată.

Piatra dezlipită fără ajutorul vreunei mâini – Daniel 2:34

Daniel 2:44-45

Împărăția veșnică a lui Dumnezeu.

Copacul – Daniel 4:10

Daniel 4:22

Împăratul Nebucadnețar.

Tăierea copalui – Daniel 4:14

Daniel 4:24-25

Nebucadnețar își pierde temporar tronul și mințile.

Lanțurile de fier și aramă care leagă trunchiul copacului – Daniel 4:15

Daniel 4:26

Imperiul lui Nebucadnețar păstrat.

Scrierea misterioasă de pe zidul palatului unde Belșațar a dat un mare ospăț – Daniel 5:5

Daniel 5:26-28

Judecata lui Dumnezeu pronunțată asupra Babilonului.

Cele patru vânturi – Daniel 7:2

Ieremia 49:36,37 (vezi și Apocalipsa 7:1-2)

Vânturile înseamnă devastare și distrugere. Numărul patru simbolizează punctele cardinale: nord, sud, est, vest.

Marea – Daniel 7:2

Apocalipsa 17:15

Mulțimi de oameni, națiuni.

Fiarele – Daniel 7:3

Daniel 7:17,23

Imperii sau împărății.

Leul, ursul, leopardul și fiara asemănătoare balaurului – Daniel 7:8

Daniel 7:4-7

Patru imperii mondiale, succesive.

Coarnele – Daniel 7:8

Daniel 7:24 (p.p)

Zece împărați sau împărății.

Cornul cel mic – Daniel 7:8

Daniel 7:24,25 u.p.

O putere deosebită sau diferită, nu politică, ci religioasă.

Cornul cu ochi ca de om – Daniel 7:8

Efeseni 1:18

Ochii înseamnă înțelegere sau înțelepciune. Ochii ca de om indică un sistem bazat pe înțelepciune omenească și nu divină.

Norii cerului – Daniel 7:13

Apocalipsa 1:7; Matei 16:27

Îngeri.

O zi profetică

Numeri 14:34; Ezechiel 4:6; Geneza 29:27

Un an.

O vreme, două vremi și o jumătate de vreme – Daniel 7:25

Apocalipsa 12:6,14

1260 zile profetice sau 1260 ani literali.

Fiul omului – Daniel 7:13

Luca 19:10; 21:27

Isus Hristos

Berbecul – Daniel 8:3

Daniel 8:20

Medo-Persia

Ţapul – Daniel 8:5

Daniel 8:21

Grecia.

Căpetenia oștirilor – Daniel 8:11

Daniel 9:25; 10:13; 12:1; Isaia 9:6

Isus Hristos

Păcatul – Daniel 8:12

1Ioan 3:4

Păcatul este fărădelege, încălcarea Legii lui Dumnezeu.

Urâciunea pustiirii

Daniel 11:31,32

Răzvrătire pe față împotriva lui Dumnezeu, a Cuvântului Său și a Legii Sale.

2300 zile profetice – Daniel 8:14

Ezechiel 4:6; Numeri 14:34

2300 ani literali.

70 de săptămâni – Daniel 7:24

Ezechiel 4:6; Numeri 14:34

490 ani literali.

Mesia, Unsul – Daniel 9:25

Matei 1:21

Isus Hristos.

Legământul – Daniel 9:27

Matei 26:28

Planul de mântuire al lui Dumnezeu, prin Isus Hristos.

Căpetenia împărăției Persiei – Daniel 10:13

Ioan 12:31

Prințul acestei lumi sau Satana.

Împăratul din sud – Daniel 11:5

Exod 5:2

Egiptul spiritual, puterile care sunt împotriva lui Dumnezeu, ateiste.

Împăratul din nord – Daniel 11:7

Apocalipsa 14:8,9; 18:1

Babilonul spiritual sau puterile religioase care înșală cu învățături false, prin religie.

Zvonuri de la răsărit – Daniel 11:44

Matei 24:27

Solia revenirii lui Hristos în curând.


Mai mult decât un ostatic

Cartea profetică a lui Daniel a fost scrisă pentru zilele noastre. Profețiile sale vorbesc cu un înțeles sporit acestei generații. Îngerul Gabriel i-a spus expres lui Daniel, "să sigileze" aceste profeții până la "sfârșitul timpului" Daniel 12:4. Profetul Bibliei, Daniel, conturează în detaliu evenimentele care se desfășoară acum sub ochii noștri. Previziunile lui, care acoperă o perioadă de două mii cinci sute de ani de istorie, conturează clar evenimentele mondiale din timpul profetului (șase sute de ani înainte de Hristos), până în timpul nostru. Pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul istoriei pământului, aceste preziceri uimitoare apar și mai detaliate. Ele oferă "informații confidențiale" privind planurile dușmanului. Ele descoperă amăgirile lumii. De asemenea, ele conturează, în mod clar, strategia lui Dumnezeu pentru sfârșitul timpului.

Dar, mai mult decât atât, profetul ne arată cum să depășim timpurile grele care ne stau în față. Timpurile din fața noastră vor fi dificile. O criză de o violență inimaginabilă va veni asupra lumii. Prietene, poți face cu mult mai mult decât să supreviețuiești. Daniel arată cum să ajungi la resursele de putere spirituală. Ca ostatic într-o țară străină, supus la presiunile manipulării minții, Daniel a fost biruitor. El a depășit obstacolele ce păreau de netrecut. Și tu poți!

Pe măsură ce vei studia aceste lecții, vei putea:

  • să descoperi secretele unei vieți de rugăciune mai profunde;
  • să experimentezi un sens nou al puterii lui Dumnezeu în propria ta viață;
  • să crești în putere, din punct de vedere spiritual, pentru a rezista ispitei;
  • să afli despre evenimentele care vor cutremura curând pământul, abătându-se asupra lumii ca o surpriză copleșitoare;
  • să găsești cheile pentru înțelegerea adevărului din timpurile noastre.

Fiecare lecție te va conduce într-o călătorie de descoperire a Scripturii. Pe măsură ce vei căuta răspunsurile în Biblie, vei simți studiul Bibliei ca pe o răsplată și vei descoperi drumul spre fericirea nepieritoare și spre cea mai profundă bucurie de a trăi.

Daniel capitolul 1 introduce tema întregii cărți – o luptă titanică între bine și rău. Ea descoperă într-un mod neobișnuit puterea divină a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este luat niciodată prin surprindere. El nu este niciodată nepregătit. Planurile Sale triumfă în mijlocul unor lupte din care, aparent, nu există ieșire.


Adevărul pentru timpul sfârșitului

1. Pentru ce timp special din istoria lumii au fost scrise profețiile din Daniel? Daniel 12:6,8,9,13.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Ce făgăduință dă Dumnezeu poporului Său, cu privire la viitor? Amos 3:7.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3. Duhul Sfânt descoperă adevărul pentru profeții Bibliei. Viitorul este clar revelat. Dumnezeu nu este niciodată luat prin surprindere. De ce trebuie să studiem profeția biblică? Ioan 14:29.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. Profeția împlinită face să crească încrederea noastră în veridicitatea Bibliei. Ea ne pregătește pentru depășirea evenimentelor ce ne stau în față. Ce sfat a dat Isus personal, în predica Sa despre evenimentele timpului din urmă, privind profețiile din Daniel? Matei 24:15.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Cartea lui Daniel trebuie să fie foarte importantă. Este singura carte pe care Isus o recomandă în mod special, spre studiu, poporului ultimelor zile. Ea conține adevărul pentru timpul nostru. Profețiile lui Daniel descoperă planurile lui Dumnezeu și demască planurile dușmanului. Cartea lui Daniel poate fi împărțită în două părți – povestiri și profeții. Povestirile ne învață cum să fim gata pentru zilele din urmă ale pământului. Profețiile descoperă când vor avea loc aceste evenimente.

În această lecție descoperim sursa curajului lui Daniel în mijlocul unei societăți cufundate în păcat.


Conflictul din Orientul Mijlociu

5. Cartea lui Daniel se deschide cu un conflict major în Orientul Mijlociu. Care sunt cele două națiuni implicate? Daniel 1:1.

a. _________________________________________________________________________
b. _________________________________________________________________________

6. Cine era împăratul Babilonului? Daniel 1:1.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

În anul 605 î.Hr., Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a atacat nemilos Ierusalimul. Aceste două cetăți reprezentau două moduri de viață, două ideologii, două filozofii. Babilonul era centrul revoltei împotriva Dumnezeului celui adevărat. El reprezenta apostazia, un sistem religios fals, bazat pe idolatrie, în opoziție cu Legea lui Dumnezeu. În primul verset al cărții lui Daniel, este prezentată această luptă între forțele binelui și forțele răului. Marea luptă între bine și rău a început în cer (Apocalipsa 12:7-9) și continuă pe pământ.


Încetarea exilului

7. Descrieți calitățile tinerilor iudei pe care Nebucadnețar i-a luat captivi. Daniel 1:4.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8. Ce a făcut Nebucadnețar pentru a schimba identitatea tinerilor iudei? Daniel 1:6-7.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Nebucadnețar a început un proces de "spălare a creierului" – schimbând numele tinerilor iudei, cu nume reprezentând zei babilonieni, păgâni. În acest fel el spera să le distrugă identitatea.

9. Ce hotărâre a luat Daniel, care a schimbat cursul vieții sale? Daniel 1:8.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

"Daniel s-a hotărât…" Puterea care guvernează mintea este voința. Când alegem să facem binele, Dumnezeu ne asigură puterea morală necesară pentru a face ce ne-am propus. Duhul Său Cel Sfânt ne călăuzește să facem alegerea și apoi El ne dă puterea de a o realiza.

10. Ce i-a cerut Daniel slujitorului împăratului? Daniel 1:12.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Credința l-a condus pe Daniel la concluzia că Dumnezeu îi va onora alegerea. El știa că Dumnezeu nu-l va dezamăgi niciodată.


Rezultate miraculoase
11. Ce beneficii au câștigat Daniel și prietenii săi de pe urma alegerii lor de a-L asculta în totul pe Dumnezeu?

  • Rezultate în plan fizic (Daniel 1:15).

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

  • Rezultate în ceea ce privește mintea (Daniel 1:17).

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

  • Rezultate politice (Daniel 1:19-20).

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Credincioșia față de Dumnezeu i-a adus lui Daniel binecuvântarea lui Dumnezeu. Când luăm hotărâri care sunt corecte din punct de vedere moral, când facem binele, pentru că este bine, și noi ne putem aștepta la binecuvântări bogate din partea unui Tată ceresc, iubitor. Se poate să trecem prin încercări. Daniel a trecut prin ele! Putem avea dezamăgiri. Și Daniel a avut! Dar putem fi siguri de biruința finală. Dumnezeu transformă înfrângerile noastre în biruințe. El transformă cicatricele noastre în stele, care să strălucească pentru slava Lui veșnică. În încercările vieții putem să avem încredere deplină în El.

  • Astăzi mă hotărăsc să-I predau lui Dumnezeu voința mea.
  • Chiar acum îl recunosc pe Creatorul meu iubitor, ca Domn al vieții mele.

 

Lectia 01 in format PDF – Download