1000 de ani de pace

Întrebări concludente

1. Cât timp se va scurge de la data coborârii oraşului sfânt până la distrugerea celor răi prin foc din cer? (Apocalipsa 20:3 )

Biblia spune că va fi pentru “puţină vreme” (Apocalipsa 20:3). Suficient timp însă pentru ca Satan să-i convingă pe oameni să-i urmeze planul şi să-şi pregătească armele de război. Durata exactă nu ne este dezvăluită în Scriptură.

2. Ce fel de corpuri vor avea oamenii în noua împărăţie a lui Dumnezeu? (Filipeni 3:21 )

Biblia declară că cei răscumpăraţi vor avea corpuri asemănătoare cu al Domnului Isus (Filipeni 3:21). Domnul Isus a avut un corp real din carne şi oase după învierea Sa (Luca 24:36-43). Cei mântuiţi nu vor fi asemenea duhurilor, ci ei vor fi oameni reali aşa cum au fost Adam şi Eva.

3. Ne spune Biblia cum vor reacţiona cei pierduţi la revenirea lui Isus? (Apocalipsa 6:17 )

Da. Biblia ne spune că se vor ruga munţilor şi stâncilor: “Cădeţi peste noi, şi ascundeţi-ne de Faţa Celui ce stă pe scaunul de domnie şi de mânia Mielului; căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui, şi cine poate sta în picioare?” Apocalipsa 6:16, 17. (vezi şi versetele 14 şi 15). Cei drepţi însă vor spune: “Iată, acesta este Dumnezeul nostru, în care aveam încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul, în care ne încredeam, acum să ne înveselim, şi să ne bucurăm de mântuirea Lui!” Isaia 25:9.

4. Când cetatea sfântă va coborî, vor putea cei răi să îi vada pe cei credincioşi aflaţi în interiorul cetăţii? (Apocalipsa 21:18 )

Foarte probabil că vor putea. Biblia spune că cetatea va fi străvezie precum cristalul, curată ca sticla (Apocalipsa 21:11, 18). Cei credincioşi îi vor putea vedea pe cei răi (Luca 13:28). Asta ar putea să însemne că ar putea fi posibil ca în această ocazie să aibă loc, chiar la zidurile cetăţii, unele întâlniri foarte dureroase între cei mântuiţi aflaţi în interiorul cetăţii şi cei pierduţi rămaşi în afara cetăţii. Durerea şi suferinţa provocate sunt imposibil de explicat prin cuvinte.

5. Biblia spune că Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii copiilor Săi, şi nu vor mai exista moarte, tristeţe sau durere. Când se vor întâmpla toate acestea? (Apocalipsa 21:4 )

Din Apocalipsa 21:1-4 şi Isaia 65:17, rezultă că toate acestea se vor întâmpla după ce păcatul şi păcătoşii vor fi distruşi. În timpul judecăţii finale şi a distrugerii prin foc, copiii lui Dumnezeu vor avea multe motive de întristare. Pe măsură ce vor descoperi că rude şi prieteni se află printre cei pierduţi şi vor fi distruşi de foc, durerea le va aduce fără îndoială lacrimi şi suferinţă copiilor lui Dumnezeu. Dar când focul se va stinge, Domnul va şterge toate lacrimile. Atunci va crea pentru poporul Său un pământ nou şi un cer nou, care le vor aduce nespusă bucurie şi împlinire. Iar durerea, tristeţea, lacrimile şi suferinţa se vor uita pentru totdeauna.

6. Cum îi va afecta pe Dumnezeu Tatăl şi pe Fiul Său distrugerea îngerilor şi a oamenilor răi? (Isaia 28:21 )

Fără îndoială că se vor simţi uşuraţi şi foarte bucuroşi că urâtul cancer al păcatului este alungat pentru totdeauna şi Universul este în siguranţă. Sigur însă vor simţi de asemenea o adâncă şi sfâşietoare suferinţă datorită faptului că atât de mulţi dintre cei pe care i-au iubit — şi pentru care Isus S-a jertfit — au ales să rămână în păcat şi au refuzat mântuirea. Satan însuşi le-a fost cândva un prieten drag, şi mulţi din cei ce vor pieri în foc vor fi dintre dragii lor copii. Va fi precum agonia provocată de priveliştea execuţiei unuia dintre proprii tăi copii. Păcatul a fost o povară zdrobitoare pe umerii Tatălui şi ai Fiului, încă de la apariţia sa. Dorinţa Tatălui şi a Fiului a fost ca să îndrume omenirea blând şi iubitor către mântuire. Sentimentele Lor sunt exprimate în Osea 11:8 “Cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Israele? … Mi se zbate inima în Mine, şi tot înăuntrul Mi se mişcă de milă! .”*

*The New American Standard Bible, (C) 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977 by the Lockman Foundation. Used by permission.

7. Ce fel de trup are Domnul Isus? (Luca 24:39 )

Are un trup din carne şi oase. După înviere, Isus a apărut în faţa ucenicilor (Luca 24:36-43) şi le-a demonstrat că nu era un duh afirmând că este din carne şi oase, invitând-i să Îi atingă trupul şi a mâncat cu ei peşte şi miere.

Înălţarea Domnului Isus
Apoi, a mers cu ei în Betania şi a discutat cu ei, apoi S-a înălţat la cer (Luca 24:49-51). Îngerul care li s-a arătat ucenicilor pe când Isus Se înălţa le-a explicat că “Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.” Fapte 1:11.

Acelaşi Isus va reveni
Îngerul a subliniat că acest acelaşi Isus (din carne şi oase) va reveni Va fi real şi nu un duh, iar cei înviaţi şi preschimbaţi vor avea trupuri ca al Său (Filipeni 3:21; 1 Ioan 3:2). Trupurile cereşti ale sfinţilor vor fi nesupuse putrezirii şi nemuritoare (1 Corinteni 15:51-55).

Întrebări

1. Marchează evenimentele ce vor avea loc la începutul celor 1000 de ani conform cu Apocalipsa capitolul 20: (10)

___ A doua venire a lui Isus.
___ Un cutremur şi o grindină.
___ Credincioşii morţi vor învia.
___ Satan va fi legat.
___ Cei răi în viaţă sunt ucişi.
___ Credincioşii vor primi nemurirea.
___ Cetatea sfântă va coborî.
___ Credincioşii sunt luaţi la cer.
___ Cei răi din morminte rămân morţi acolo.

2. Orice persoană în viaţă Îl va vedea pe Isus la a doua Sa venire. (1)

___ Adevărat.
___ Fals.

3. Credincioşii vor avea în ceruri trupuri ca de duhuri.

___ Adevărat.
___ Fals.

4. Care din următoarele sunt adevărate cu privire la perioada celor 1000 de ani? (2)

___ Mulţi păcătoşi se vor converti.
___ Satan şi îngerii săi vor fi siliţi să rămână pe pământ.
___ Satan va fi legat deoarece îi va lipsi televizorul.
___ Pământul va fi luminos şi însorit în timpul celor 1000 de ani.
___ Satan îi va învia pe cei răi ca să-i ţină companie.
___ Credincioşii vor fi in ceruri, participând la judecată.

5. Care din următoarele sunt adevărate cu privire la evenimentele ce vor avea loc la finalul celor 1000 de ani? (4)

___ Hristos va reveni pentru a cincea oară.
___ Cetatea sfântă va ateriza în zona Washington, D.C.
___ Îngerii şi Dumnezeu Tatăl vor veni împreună cu Domnul Isus.
___ Cei răi vor învia.
___ Isus va veni împreună cu sfinţii Săi.
___ Dumnezeu va decide în cele din urmă să nu-i mai învie pe cei răi.
___ Cei răi vor fi nimiciţi de îngerii demonizaţi furioşi.
___ Dumnezeu va crea un pământ nou şi un cer nou.
___ Dumnezeu îl va izgoni pe Satan în afara spaţiului posibil de străbătut din Univers.

6. Lanţul cu care este legat Satana va: (3)

___ fi simbolic — un lanţ al împrejurărilor.
___ îl va forţa să rămână pe pământ.
___ fi făcut dintr-un metal nou, foarte tare.
___ fi rupt de Diavol în mai puţin de 24 de ore.
___ îl va împiedica să îi mai ispitească pe copiii lui Dumnezeu, care vor fi în siguranţă în ceruri.

7. Care din următoarele afirmaţii sunt corecte cu privire la adâncul fără fund? (2)

___ Este o gaură adâncă în interiorul pământului.
___ Înseamnă abis.
___ Se referă la pământ — întunecat fără formă şi gol.
___ Este o altă denumire pentru iad.

8. Care din următoarele sunt adevărate cu privire la prima, a doua şi a treia venire a lui Isus? (3)

___ Prima venire a fost în Betleem ca un prunc.
___ Prima venire a fost pe vremea lui Noe.
___ A doua venire a fost pe vremea lui Martin Luther.
___ A doua venire va avea loc la începutul celor 1000 de ani.
___ A treia venire va avea loc la sfârşitul celor 1000 de ani.
___ A treia venire va avea loc după crearea noului pământ.

9. Moartea pe care cei răi o vor suferi într-un iaz de foc este a doua moarte. (1)

___ Adevărat.
___ Fals.