1000 de ani de pace

afsg12-coverPutem fi siguri că va veni – un mileniu incredibil ce se va desfăşura după revenirea Domnului Hristos. Iar diavolul nu doreşte ca să aflaţi despre sentinţa lui pentru 1000 de ani de întemniţare, care îi dezvăluie adevăratul său caracter. De fapt, Satana a contrafăcut mesajul cu privire la mileniu, astfel încât să vă păcălească! Este un studiu nemaipomenit, fascinant ce va cutremura din temelii tot ceea ce ştiaţi! Acum puteţi afla uimitorul adevăr biblic cu privire la domnia celor 1000 de ani.

1. Ce eveniment se află la începutul celor 1000 de ani?

“Ei au înviat, şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani”. Apocalipsa 20:4, Cornilescu, ultima parte a versetului.

Answer: O înviere va avea loc la începutul celor 1000 de ani.

*The New English Bible, (C) 1961, 1970, de Delegaţi ai Oxford University Press şi Sindic. ai Cambridge University Press. Utilizat cu permisiune..

2. Cum se numeşte această înviere? Cine vor fi cei înviaţi cu această ocazie?

afsg12-1“Aceasta este întâia înviere. Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! ” Apocalipsa 20:5, 6.

Answer: Se numeşte prima înviere. Cei credincioşi — “fericiţi şi sfinţi” de toate vârstele — vor învia cu această ocazie.

3. Biblia declară că sunt două învieri. Când are loc a doua înviere şi cine vor fi cei ce vor avea parte de ea?

afsg12-1a

“Ceilalţi morţi (cei păcătoşi) n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani.” Apocalipsa 20:5. “toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui, şi vor ieşi afară din ele. Cei ce au făcut binele, vor învia pentru viaţă; iar cei ce au făcut răul, vor învia pentru judecată.” Ioan 5:28, 29.

Answer: Cea de a doua înviere are loc aproape de sfârşitul celor 1000 de ani. Cei răi vor fi înviaţi cu aceasta ocazie. Este denumită şi învierea celor osândiţi.

Te rog notează: Învierea celor credincioşi are loc la începutul celor 1000 de ani. Învierea celor păcătoşi încheie perioada celor 1000 de ani.

afsg12-34. Ce alte evenimente vor mai avea loc la începutul celor 1000 de ani?

“Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea.” Apocalipsa 1:7. “Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt… Se va pogorî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.” 1 Tesaloniceni 4:16, 17. “Şi au urmat fulgere, glasuri, tunete, şi s-a făcut un mare cutremur de pământ, aşa de tare, cum, de când este omul pe pământ, n-a fost un cutremur aşa de mare.” afsg12-4“Toate ostroavele au fugit, şi munţii nu s-au mai găsit. O grindină mare, ale cărei boabe cântăreau aproape un talant,[erudiţii Bibliei estimează că ar cântări între 25-45 de kg] a căzut din cer peste oameni. Şi oamenii au hulit pe Dumnezeu din pricina urgiei grindinii, pentru că această urgie era foarte mare.” Apocalipsa 16:18, 20, 21. (Vezi şi Ieremia 4:23-26; Isaia 24:1, 3, 19, 20; Isaia 2:21).

Answer: Alte evenimente importante ce vor avea loc la începutul celor 1000 de ani: cel mai devastator cutremur de pământ şi cea mai puternică grindina din istorie; Isus revine pe nori pentru poporul Său; toţi credincioşii vor fi înălţaţi în văzduh pentru a-L întâmpina pe Domnul Isus.

5. Ce se va întâmpla cu cei răi—în viaţă sau morţi—la a doua venire a lui Isus?

afsg12-5“şi cu suflarea buzelor Lui va omorî pe cel rău.” Isaia 11:4 ” La descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Lui, într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu.” 2 Tesaloniceni 1:7, 8. “Cum se risipeşte fumul, aşa-i risipeşti Tu; cum se topeşte ceara la foc, aşa pier cei răi dinaintea lui Dumnezeu.” Psalmi 68:2 “Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani. Aceasta este întâia înviere.” Apocalipsa 20:5.

Answer: Păcătoşii care vor fi în viaţă vor fi ucişi de chiar prezenţa Domnului Hristos la a doua Sa venire. Când la mormântul lui Isus a apărut un înger, toţi soldaţii romani aflaţi de pază au căzut ca morţi (Matei 28:2, 4). Când se va uni strălucirea îngerilor cu a lui Dumnezeu Tatăl şi a lui Dumnezeu Fiul, păcătoşii vor muri ca loviţi de fulger. Păcătoşii deja morţi la revenirea lui Isus vor rămâne în mormintele lor până la sfârşitul celor 1000 de ani.

6. Mulţi cred că cei pierduţi vor avea oportunitatea să se pocăiască în timpul celor 1000 de ani. Ce ne spune Biblia despre acest lucru?

afsg12-6a“Cei pe care-i va ucide Domnul în ziua aceea vor fi întinşi de la un capăt al pământului până la celălalt; nu vor fi nici jeliţi, nici adunaţi, nici îngropaţi, ci vor fi un gunoi de pământ.” Ieremia 25:33. “Mă uit, şi iată că nu este nici un om; şi toate păsările cerurilor au fugit!” Ieremia 4:25

Answer:

Păcătoşii morţi vor zăcea sub pământ de-a lungul celor 1000 de ani.
Este imposibil ca cineva să se mai pocăiască în timpul celor 1000 de ani de vreme ce în acest răstimp nu va mai fi nici o persoană vie pe pământ. Cei drepţi vor fi în cer. Toţi păcătoşii vor zăcea morţi pe pământ. Apocalipsa 22:11, 12 afirmă explicit că orice caz personal va fi închis înainte de întoarcerea lui Isus. Aceia care aşteaptă sosirea celor 1000 de ani ca să Îl accepte pe Isus, au de aşteptat deja prea mult.

7. Biblia spune că Satana va fi legat în Adânc pentru 1000 de ani. Ce este Adâncul?

afsg12-7“Apoi am văzut pogorându-se din cer un înger, care ţinea în mână cheia Adâncului şi un lanţ mare. El a pus mâna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este Diavolul şi Satana, şi l-a legat pentru o mie de ani. L-a aruncat în Adânc, l-a închis acolo, şi a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înşele Neamurile, până se vor împlini cei o mie de ani. După aceea, trebuie să fie dezlegat pentru puţină vreme.” Apocalipsa 20:1-3.

Answer: Cuvântul utilizat în original pentru Adânc este “abussos”, sau abis. Acelaşi cuvânt se foloseşte în versiunea greacă a Vechiului Testament în Geneza 1:2 în legătură cu creaţiunea pământului. “Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric.” Ce interesant! Cuvintele Adânc şi abis au aici acelaşi sens! Pământul era cufundat în întuneric, şi avea o formă complet dezorganizată înainte ca Dumnezeu să o organizeze. Ieremia descrie acest pământ din timpul celor 1000 de ani, folosind practic aceiaşi termeni utilizaţi în Geneza 1:2: “fără formă”, “pustiu şi gol”, “fără lumină”, “nici un om”,”întuneric”. Ieremia 4:23, 25, 28. Aşadar pământul lovit, întunecat, fără nici un om în viaţă va fi numit în timpul celor 1000 de ani Adânc, sau Abis, tot aşa cum era înainte de Creaţiune. Şi Isaia 24:22 vorbeşte de Satana şi îngerii săi în timpul celor 1000 de ani ca fiind “adunaţi în Adânc” şi “întemniţaţi”.

8. Ce este lanţul care îl leagă pe Satana? De ce este legat?

“Un înger, care ţinea … un lanţ mare … a pus mâna … pe Satana, şi l-a legat pentru o mie de ani. … l-a închis acolo, şi a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înşele Neamurile, până se vor împlini cei o mie de ani.” Apocalipsa 20: 1-3

Answer: Lanţul este simbolic—un lanţ al circumstanţelor. Fiind un duh nu ar avea cum să fie legat cu un lanţ obişnuit. Satana este “legat” pentru că nu mai există oameni pe care să îi înşele. Cei răi sunt cu toţii morţi, iar cei drepţi sunt în cer. Domnul Îl limitează pe Satana pe acest pământ astfel încât să nu poată străbate universul sperând că va mai găsi să înşele pe cineva. Faptul că diavolul va fi forţat să stea pe pământ, singur împreună doar cu demonii lui timp de 1000 de ani în care nu va putea să înşele pe nimeni, va fi pentru el lanţul cel mai greu de suportat.

RECAPITULAREA EVENIMENTELOR CE VOR AVEA LOC
LA ÎNCEPUTUL CELOR 1000 DE ANI:

1. Un cutremur de pământ devastator şi o grindină (Apocalipsa 16:18-21; Apocalipsa 6:14-17).
2. A doua venire a lui Isus pentru Sfinţii Lui (Matei 24:30, 31).
3. Credincioşii morţi sunt înviaţi (1 Tesaloniceni 4:16, 17).
4. Credincioşii primesc nemurirea (1 Corinteni 15:51-55).
5. Credincioşii primesc corpuri ca ale lui Isus (1 Ioan 3:2; Filipeni 3:21).
6. Toţi credicioşii sunt ridicaţi în văzduh (1 Tesaloniceni 4:16, 17).
7. Păcătoşii în viaţă sunt ucişi de suflarea buzelor Lui (Isaia 11:4).
8. Păcătoşii aflaţi în mormintele lor rămân morţi până la sfârşitul perioadei de 1000 de ani (Apocalipsa 20:5).
9. Isus îi ia la cer pe credincioşi (Ioan 13:33, 36; 14:1-3).
10. Satana este legat de pământ (Apocalipsa 20:1-3).

9. Apocalipsa 20:4 spune că va exista o judecată în cer în timpul celor 1000 de ani. Pentru ce? Cine va participa?

afsg12-9

“Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celor ce au şezut pe ele, li s-a dat judecata… şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani.” Apocalipsa 20:4 “Nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea? … Nu ştiţi că noi vom judeca pe îngeri?” 1 Corinteni 6:2, 3.

Answer: Credincioşii de toate vârstele (şi probabil şi îngerii buni) vor participa la judecata din timpul celor 1000 de ani. Cazurile tuturor celor pierduţi, inclusiv cel al diavolului şi cele ale îngerilor lui vor fi judecate. Această judecată va face ca să fie cunoscut fiecare detaliu referitor la cei pierduţi. În final, oricine va şti că au fost excluşi din cer numai aceia care nu au vrut să trăiască la fel ca şi Isus sau să fie cu El.

În timpul celor 1000 de ani, toţi credincioşii lui Dumnezeu vor participa la judecata din ceruri.
RECAPITULEAZĂ EVENIMENTELE
ŞI STAREA
DIN TIMPUL CELOR 1000 DE ANI:

1. Pământul într-o stare groaznică din pricina unei grindini uriaşe şi a unui cutremur devastator (Apocalipsa 16:18-21; 6:14-17).
2. Pământul ca o groapă fără fund într-un întuneric total (Ieremia 4:23, 28).
3. Satana şi îngerii lui siliţi să stea legaţi de acest pământ (Apocalipsa 20:1-3).
4. Cei drepţi din ceruri iau parte la judecată (Apocalipsa 20:4).
5. Cei răi sunt toţi morţi (Ieremia 4:25; Isaia 11:4).

În timpul celor o mie de ani, fiecare suflet care a trăit vreodată pe pământ se va afla într-unul din cele două locuri: (1) pe pământ, mort şi pierdut sau (2) în ceruri, luând parte la judecată. Domnul te invită să fii în ceruri. Primeşte-I invitaţia, te rog!

10. La sfârşitul celor 1000 de ani cetatea sfântă, noul Ierusalim, va coborî din cer pe pământ. Cine va mai coborî împreună cu ea? Unde se va instala?

afsg12-10a“Şi eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă…. Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie, şi zicea: “Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! ” Apocalipsa 21:2, 3. “Iată, vine ziua Domnului.” “Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe muntele Măslinilor, care este în faţa Ierusalimului, spre răsărit; muntele Măslinilor se va despica la mijloc … Şi atunci va veni Domnul, Dumnezeul meu, şi toţi sfinţii împreună cu El!” ” Toată ţara va ajunge ca şesul Iordanului, de la Gheba până la Rimon, la miazăzi de Ierusalim;” Zaharia 14:1, 4, 5, 10.

afsg12-10bAnswer: Noul Ierusalim va fi aşezat pe locul în care astăzi se găseşte Muntele Măslinilor. Muntele se va desfăşura asemeni unui sul de hârtie transformându-se într-o câmpie pe care se va aşeza cetatea. Credincioşii din toate timpurile (Zaharia 14:5), îngerii din cer (Matei 25:31), împreună cu Dumnezeu Tatăl (Apocalipsa 21:2, 3) şi Dumnezeu Fiul (Matei 25:31) vor coborî pe pământ odată cu cetatea cea sfântă la cea de a treia revenire a lui Isus. A doua venire va fi pentru Sfinţii Săi; a treia venire va fi împreună cusfinţii Săi.

Cele trei veniri ale lui Isus:

1. Prima venire, în Betleem într-o iesle.afsg12-10c

2. A doua venire pe norii cerului la începutul celor 1000 de ani pentru a-Şi lua la cer poporul Său.

3. A treia venire, cu cetatea sfântă şi toţi credincioşii la sfârşitul celor 1000 de ani.

11. Ce se va întâmpla cu necredincioşii morţi atunci? Cum va fi Satana afectat de acest lucru?

“Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani.” ” Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi dezlegat; şi va ieşi din temniţa lui, ca să înşele Neamurile, .” Apocalipsa 20: 5, 7, 8.

Answer: La sfârşitul celor 1000 de ani (când Isus va reveni pentru a treia oară) necredincioşii vor învia. Satana, scăpat din legăturile lui, va avea atunci un pământ plin de oameni (toate naţiunile pământului) pe care să îi poată înşela.

12. Ce va face Satana atunci?

afsg12-12“Satana … va ieşi din temniţa lui, ca să înşele Neamurile … pământului … ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Şi ei s-au suit pe faţa pământului, şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea preaiubită. ” Apocalipsa 20:7-9.

Answer: Satana, fidel naturii sale, va începe imediat să îi mintă pe oamenii rămaşi pe pământ—necredincioşii din toate timpurile. El va pretinde probabil că cetatea este de drept a lui, iar regatul ceresc i-a fost abuziv luat, că Dumnezeu este însetat de putere şi nemilos, şi că Dumnezeu Se pregăteşte să îi şteargă de pe faţa pământului printr-un foc devastator din faţa căruia nu mai pot scapa. Tot el îi va convinge că, dacă se vor uni, Dumnezeu nu li Se va putea împotrivi. Cu întreaga lume împotriva cetăţii, victoria va părea o certitudine. Atunci naţiunile se vor uni şi armatele lor vor încerca să încercuiască în marş Noul Ierusalim.

13. Ce va zădărnici planul Satanei de a cotropi şi distruge cetatea?

afsg12-13“Dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit. Şi diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, …adică moartea a doua.” Apocalipsa 20:9, 10; 21:8. “cei răi …vor fi ca cenuşa sub talpa picioarelor voastre, în ziua pe care o pregătesc Eu, zice Domnul oştirilor.” Maleahi 4:3.

Answer: Un foc va cădea brusc din cer (nu din iad, aşa cum cred mulţi) peste cei necredincioşi şi cu toţii vor arde până la cenuşă, inclusiv diavolul şi îngerii săi (Matei 25:41). Acest foc care va distruge păcatul şi pe păcătoşi se numeşte moartea a doua. Nu există nici o înviere din moartea aceasta. Este totală. Observaţi că diavolul nu va întreţine focul, aşa cum în general se crede. El va fi în foc, iar focul îl va elimina pentru totdeauna.

14. Ce eveniment extraordinar, glorios va avea loc când focul se va stinge după ce toţi păcătoşii vor arde complet?

“Căci iată, Eu fac ceruri noi şi un pământ nou;” Isaia 65:17. “Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm afsg12-14ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea.” 2 Petru 3:13 “Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis: “Iată, Eu fac toate lucrurile noi.” Apocalipsa 21:5 “Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu Însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.” Apocalipsa 21:3

Answer:

Când focul se va stinge, Dumnezeu va crea un pământ nou fantastic, având drept capitală cetatea sfântă, pe care îl va dărui poporului Său. Te rog ia acum decizia să fii acolo!

Dumnezeu va crea un cer nou şi un pământ nou, şi noul Ierusalim va fi capitala noului pământ. Păcatul şi urâţenia lui vor dispărea pentru totdeauna. Copiii lui Dumnezeu vor primi pentru veşnicie împărăţia care le-a fost promisă. “O bucurie veşnică le va încununa capul, veselia şi bucuria îi vor apuca, iat durerea şi gemetele vor fugi.” Isaia 35:10. Prea fabuloasă pentru a putea fi descrisă! Prea glorioasă pentru a fi pierdută! Prea aproape de noi pentru a fi nesiguri! Dumnezeu ţi-a pregătit un loc special. (Ioan 14:1-3). Pregăteşte-te să locuieşti în el. Isus aşteaptă să Îl primeşti.

RECAPITULAZA EVENIMENTLE CE VOR AVEA LOC LA FINALUL CELOR 1000 DE ANI:

1. A treia venire a lui Isus cu sfinţii Lui (Zaharia 14:5).
2. Cetatea sfântă se aşează pe Muntele Măslinilor, care devine o câmpie imensă (Zaharia 14:4, 10).
3. Tatăl, îngerii şi toţi credincioşii vor reveni împreună cu Isus (Apocalipsa 21:1-3; Matei 25:31; Zaharia 14:5).
4. Păcătoşii sunt înviaţi; Satana este dezlegat (Apocalipsa 20:5, 7).
5. Satana înşeală întreaga lume (Apocalipsa 20:8).
6. Păcătoşii înconjoară cetatea (Apocalipsa 20:9).
7. Păcătoşii sunt distruşi de foc (Apocalipsa 20:9).
8. Sunt create un cer nou şi un pământ nou (Isaia 65:17; 2 Petru 3:13; Apocalipsa 21:1).
9. Poporul lui Dumnezeu se va bucura de veşnicie împreună cu Hristos pe noul pământ (Apocalipsa 21:2-4).

CEI 1000 DE ANI AI APOCALIPSEI 20
EVENIMENTELE DIN TIMPUL CELOR 1000 DE ANI
1. Pământul devastat, părăsit şi întunecat.
2. Toţi păcătoşii sunt morţi pe pământ.
3. Satana este legat de acest pământ.
4. Credincioşii iau parte la judecata din cer.
PRIMA ÎNVIERE
_________________________
LA ÎNCEPUTUL CELOR 1000 DE ANI A DOUA ÎNVIERE
_________________________
LA FINALUL CELOR 1000 DE ANI
1. Cutremur şi furtuni cu grindină devastatoare. 1. A treia venire a lui Isus împreună cu sfinţii.
2. A doua venire a lui Isus pentru sfinţi. 2. Cetatea sfântă coboară pe Muntele Măslinilor care devine o imensă câmpie.
3. Credincioşii morţi sunt rechemaţi la viaţă. 3. Tatăl, îngerii şi credincioşii vin împreună cu Isus.
4. Credincioşii primesc nemurirea. 4. Păcătoşii sunt înviaţi iar Satana este dezlegat.
5. Credincioşii primesc trupuri ca ale lui Isus. 5. Satana înşeală toate neamurile. Ele încercuiesc cetatea sfântă.
6. Toţi credincioşii sunt luaţi în văzduh. 6. Păcătoşii sunt distruşi de foc.
7. Necredincioşii în viaţă sunt ucişi de prezenţa lui Dumnezeu. 7. Sunt create un cer nou şi un pământ nou.
8. Cei răi deja în mormintele lor rămân morţi. 8. Poporul lui Dumnezeu se bucură de veşnicie împreună cu Isus.
9. Isus îi ia la cer pe toţi credincioşii.
10 Satana este legat.

15. Putem şti cât de curând va reveni Isus pentru sfinţii Săi?

“Tot aşa, şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi.” Matei 24:33. “Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus, şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie.” Luca 21:28. “Căci Domnul va împlini pe deplin şi repede pe pământ cuvântul Lui.” Romani 9:28 “Când vor zice: ‘Pace şi linişte!’ atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei, ca durerile naşterii peste femeia însărcinată; şi nu va fi chip de scăpare.” 1 Tesaloniceni 5:3.

Answer: Isus a spus că semnele venirii Lui se împlinesc cu repeziciune, asa cum se întâmplă chiar astăzi, de aceea trebuie să ne bucurăm şi să ştim că venirea Lui este aproape—chiar la uşi. Şi apostolul Pavel spune că putem şti că sfârşitul este aproape atunci când în lume va fi o mare mişcare pentru pace. În cele din urmă Biblia spune că Dumnezeu va scurta evenimentele (Romani 9:28). Aşadar fără îndoială, acum trăim un timp prelungit. Domnul va reveni dintr-o dată şi pe neaşteptate—la o oră de nimeni ştiută, cunoscută doar de Dumnezeu (Matei 24:36; Fapte 1:7). Singura noastră siguranţă este să fim pregătiţi.

16. Sunt hotărât să ajung să locuiesc în acea locuinţă fantastică special pregătită de Isus pentru mine în ceruri.