Eliberarea finală

Întrebări concludente

1. Este adevărat că cel mai mare necaz este foarte aproape? (Matei 24: 21 )

Este adevărat că cel mai mare necaz va lovi pământul chiar înainte ca Isus să Se reîntoarcă să Îşi elibereze poporul. Daniel descrie acest necaz ca “o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile şi până la vremea aceasta.” Daniel 12:1. Totuşi, în context, “marele necaz” din Matei 24:21 se referă la groaznica persecuţie asupra poporului lui Dumnezeu din timpul Evului Întunecat. În acea perioadă milioane de oameni au fost ucişi pentru credinţa lor.

2. Din moment ce Domnul revine “ca un hoţ noaptea,” cum poate şti cineva ceva despre revenirea Lui? (1 Tesaloniceni 5:4 )

Răspunsul se găseşte în 1 Tesaloniceni 5:2-4: “Pentru că voi înşivă ştiţi foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea. Când vor zice: Pace şi linişte! atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei, ca durerile naşterii peste femeia însărcinată; şi nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoţ.” Observaţi că ziua Domnului vine ca un hoţ asupra celor nepregătiţi, nu şi peste aceia care sunt numiţi “fraţi.”

3. Când Îşi va instaura Hristos Împărăţia Sa pe pământ? (Apocalipsa 21:2 )

După marea perioadă de 1000 de ani din Apocalipsa 20. Perioada de 1000 de ani începe la a doua venire a lui Hristos, când Isus îi ia pe cei neprihăniţi de pe acest pământ la cer ca să trăiască şi să domnească împreună cu El “o mie de ani.” Apocalipsa 20:4. La sfârşitul celor 1000 de ani “cetatea sfântă, noul Ierusalim” (Apocalipsa 21:2) coboară din ceruri pe pământ cu toţi sfinţii (Zaharia 14:1, 4, 5) şi nelegiuiţii din toate timpurile sunt readuşi la viaţă (Apocalipsa 20:5). Ei înconjoară cetatea sfântă pentru ca să o cucerească (Apocalipsa 20:9), dar din ceruri, de la Dumnezeu, coboară un foc ce îi mistuie. Acest foc purifică pământul şi arde toate urmele păcatului şi a păcătoşilor (2 Petru 3: 10). La final focul se va stinge (Isaia 47:14), lăsând în urmă cenuşa (Maleahi 4:3). Apoi Dumnezeu creează un pământ nou (2 Petru 3:13; Isaia 65:17; Apocalipsa 21:1) şi îl dă celor neprihăniţi, şi “Dumnezeu va locui cu ei, … şi Dumnezeu Însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.” Apocalipsa 21:3. Fiinţe perfecte, sfinte, fericite, refăcute după chipul desăvârşit al lui Dumnezeu, vor fi în sfârşit acasă în lumea fără păcat şi fără pată, pe care Dumnezeu a plănuit-o încă de la început. Doar cei mai nechibzuiţi oameni vor alege să piardă toate acestea.

4. De ce nu auzim mai mult predicându-se şi învăţându-se despre a doua venire a lui Hristos? (Tit 2:13 )

Diavolul este responsabil pentru acest lucru. El ştie bine că a doua venire este “fericita nădejde” (Tit 2:13) a creştinului, care odată înţeleasă schimbă vieţile bărbaţilor şi femeilor şi îi face să ia parte personal, sârguincios şi activ la răspândirea acestei veşti bune la alţii, astfel încât revenirea lui Isus să fie zorită. Acest lucru îl înfurie pe Satana, astfel încât el îi influenţează pe cei ce au “o formă de evlavie” (2 Timotei 3: 5) dar care îi “tăgăduiesc puterea” să batjocorească zicând, “Unde este făgăduinţa venirii Lui? Căci de când au adormit părinţii noştri, toate rămân aşa cum erau de la începutul zidirii.” 2 Petru 3:3, 4. Cei care neagă, ignoră, sau privesc cu uşurinţă a doua venire a lui Isus (un eveniment literal, apropiat şi viitor) împlinesc clar profeţia biblică–şi îi fac diavolului un mare serviciu.

5. Nu este adevărat că Isus vorbeşte despre o răpire secretă când spune în Luca 17:36, “Unul va fi luat şi altul va fi lăsat”? (Luca 17:6 )

Nu. Aici nu este nici cea mai mică indicaţie că evenimentul este secret. Isus descria potopul lui Noe şi distrugerea Sodomei. (Vezi Luca 17:26-37.) El a povestit cum Dumnezeu a cruţat viaţa lui Noe şi Lot şi i-a distrus pe cei nelegiuiţi. El a menţionat că potopul şi focul “i-a distrus pe toţi.” Versetele 27, 29. Într-un mod simplu, în fiecare din aceste cazuri, câţiva au fost luaţi în siguranţă iar restul au fost distruşi. Apoi El a adăugat, “Tot aşa va fi şi în ziua când Se va arăta Fiul omului.” Versetul 30. Pentru a ilustra aceasta, Isus a continuat, “Doi bărbaţi vor fi la câmp: unul va fi luat şi altul va fi lăsat.” Versetul 36. Nu este nimic secret în acest proces. “Orice ochi Îl va vedea.” Apocalipsa 1:7. La a doua Sa venire, în mod public, în văzul tuturor Hristos îi va lua pe cei neprihăniţi în văzduh (1 Tesaloniceni 4:16, 17) şi îi va ucide pe cei nelegiuiţi (Isaia 11:4; 2 Tesaloniceni 2:8). De aceea în Luca 17:37 se vorbeşte despre trupurile neînsufleţite ale celor nelegiuiţi şi se menţionează vulturii care le dau târcoale. (Vezi de asemenea şi Apocalipsa 19:17, 18.) Cei nelegiuiţi care rămân în urmă la a doua venire a lui Hristos sunt lăsaţi morţi.

Întrebări

1. La a doua venire (1)

___ Hristos va reveni în mod privat şi va vizita câteva oraşe ale pământului.
___ Hristos va apare în deşert.
___ Hristos va rămâne pe norii cerului şi îi va chema pe cei neprihăniţi să Îl întâlnească în văzduh.

2. Când Isus Se reîntoarce pe acest pământ (1)

___ Doar cei neprihăniţi Îl vor vedea.
___ Orice ochi Îl va vedea.
___ Oamenii nu vor şti până când nu se va anunţa la TV.

3. Ce se va întâmpla cu cei neprihăniţi la a doua venire a lui Hristos? (2)

___ Cei morţi în credinţă vor fi înviaţi, li se va da nemurirea, vor fi ridicaţi în nori şi luaţi în cer.
___ Cei credincioşi în viaţă, vor primi nemurirea, vor fi ridicati în nori şi luaţi în cer.
___ Cei credincioşi vor sta pe pământ ca să îi convertească pe cei necredincioşi.
___ Cei credincioşi vor fi răpiţi în mod secret.

4. Pe baza semnelor biblice, revenirea lui Hristos va avea loc (1)

___ Foarte, foarte curând!
___ Peste câteva sute de ani de aici înainte.
___ La mijlocul secolului 21.

5. Cei păcătoşi care sunt în viaţă când Isus va reveni, vor fi (1)

___ Trimişi în iad, unde vor arde pentru totdeauna.
___ Vor muri la a doua venire.
___ Cruţaţi şi li se va da încă o şansă.

6. Bifaţi afirmaţiile de mai jos, care spun adevărul despre a doua venire a lui Hristos: (4)

___ El va reveni în mod secret.
___ A doua venire înseamnă de fapt experienţa convertirii.
___ El va reveni pe nori.
___ Hristos vine pentru noi în ceasul în care murim.
___ Cei păcătoşi nu Îl vor vedea.
___ Toţi îngerii vor fi cu El.
___ El, de fapt, nu va atinge pământul.
___ Este posibil să ştim ziua şi ora revenirii Lui.
___ Milioane de oameni vor fi surprinşi de revenirea Lui şi se vor pierde.

7. La a doua venire a lui Isus (1)

___ Întreaga lume va fi gata şi Îl va aştepta.
___ Va fi un cutremur mondial, devastator.
___ Cei păcătoşi vor fi convertiţi.

8. Bifaţi afirmaţiile care sunt semne adevărate ale zilelor din urmă ale pământului: (7)

___ Lumea va fi din ce în ce mai bună.
___ Dezechilibru între capital şi muncă.
___ Mai puţine cutremure înspăimântătoare, furtuni, etc.
___ Îndepărtare de la adevărurile biblice.
___ Rată scăzută a divorţului.
___ Căutare demenţială a plăcerilor.
___ Degenerare morală.
___ Rata criminalităţii în mare scădere.
___ Foamete.

9. Care dintre semnele cerului sunt semne ale revenirii lui Hristos? (2)

___ Cometa Haley.
___ Ziua întunecată din 1780.
___ Căderea de stele din noiembrie 1833.
___ Căderea lunii pe pământ.

10. De unde ştim că Isus Se reîntoarce foarte curând? (1)

___ Biblia ne oferă semnele şi descriere amănunţită a ultimelor zile.
___ Pentru că sunt aşa de mulţi oameni care cred că Isus se reîntoarce curând.
___ Câţiva prezicători(clarvăzători) prevăd acest lucru.

11. Milioane de oameni vor fi înşelaţi cu privire la modul în care va reveni Hristos din cauza (1)

___ Dumnezeu nu vrea ca să fie toţi oamenii salvaţi.
___ Aceşti oameni nu donează daruri suficient de generoase.
___ Ei nu îşi studiază Bibliile ca să găsească adevărul în această privinţă.

12. Eu pot fi gata pentru revenirea lui Isus dacă (1)

___ Isus trăieşte în mine.
___ Citesc zilnic ziarele.
___ Fac ceea ce îmi sugerează pastorul meu.