Sunt morţii într-adevăr morţi?

Întrebări concludente

1. Este adevărat că tâlharul de pe cruce a mers împreună cu Hristos, în paradis, în ziua în care a murit? (Luca 23:43 )

Nu. De fapt duminică dimineaţa Isus i-a spus Mariei, “încă nu M-am suit la Tatăl Meu.” Ioan 20:17. Acest verset ne arată că Isus nu S-a dus direct în cer după ce a murit. De asemenea ţineţi cont de faptul că punctuaţia Bibliei a fost adăugată de oameni. Virgula din Luca 23:43 ar trebui să fie poziţionată mai degrabă înainte, aşa că pasajul ar trebui citit astfel: “Adevăr îţi spus ţie astăzi, că vei fi cu Mine în rai.” Sau “Astăzi îţi spun–acum când s-ar părea că nu pot să mântuiesc pe nimeni, acum când Eu Însumi sunt răstignit ca un răufăcător–astăzi îţi dau asigurarea că vei fi cu Mine în rai.” Împărăţia Domnului Hristos se va aşeza la cea de-a doua venire a Sa (Matei 25:31), şi toţi cei neprihăniţi din toate timpurile vor intra în împărăţia cerurilor atunci (1 Tesaloniceni 4:15-17) şi nu la moarte.

2. Este adevărat că Biblia vorbeşte despre sufletul “nemuritor,” “imortal”? (1 Timotei 1:17 )

Nu, sufletul nemuritor, imortal nu este menţionat în Biblie. Cuvântul “nemuritor” se găseşte numai o dată în Biblie şi se referă la Dumnezeu (1 Timotei 1:17).

3. La moarte trupul se întoarce în ţărână şi spiritul (sau suflarea) se întoarce la Dumnezeu. Dar unde merge sufletul? (Eclesiastul 12: 7 )

Nu merge niciunde. Pentru că încetează să existe. Pentru ca să existe un suflet este necesar să se combine două lucruri: trup şi suflare. Când suflarea pleacă, sufletul încetează să mai existe pentru că el este o combinaţie între două lucruri. Atunci când stingi becul, unde merge lumina? Nu merge niciunde. Doar încetează să existe. Trebuie să fie combinate două lucruri pentru a avea lumină: un bec şi electricitate. Fără această combinaţie, este imposibil să ai lumină. La fel este şi cu sufletul; dacă trupul şi suflarea nu sunt împreună, sufletul nu poate exista. Nu există suflet fără trup, imaterial.

4. Înseamnă cuvântul “suflet” altceva decât o fiinţă vie? (Psalmii 139: 14 )

Da, înseamnă de asemenea şi (1) viaţa în sine, sau (2) mintea, sau intelectul. Indiferent de înţelegerea care este intenţionată, sufletul este întotdeauna o combinaţie a două lucruri (trup şi suflare), şi încetează să existe la moarte.

5. Puteţi explica Ioan 11:26, care spune, “Şi oricine trăieşte, şi crede în Mine, nu va muri niciodată”? (Ioan 11:26 )

Textuşl acesta se referă nu la prima moarte, de care toţi oamenii mor (Evrei 9:27), ci la a doua moarte, de care numai cei nelegiuiţi vor muri şi din care nu este înviere (Apocalipsa 2:11; 21:8).

6. Matei 10:28 spune, “Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar nu pot ucide sufletul.” Nu demonstrează acest lucru că sufletul este nemuritor? (Matei 10:28 )

Nu, ci demonstrează exact opusul. Ultima jumătate a aceluiaşi verset demonstrează că sufletul moare. Spune, “Ci temeţi-vă mai degrabă de Celce poate să piardă şi sufletul şi trupul în gheenă.” Cuvântul “suflet” înseamnă aici viaţă şi se referă la viaţa veşnică, care este un dar (Romani 6:23) care va fi dat celor neprihăniţi în ziua de apoi (Ioan 6:54). Nimeni nu poate lua viaţa veşnică pe care Dumnezeu o acordă. (Vezi de asemenea Luca 12:4, 5.)

7. Nu spune 1 Petru 4:6 că evanghelia a fost vestită morţilor? (1 Petru 4:6 )

Nu, spune că evanghelia “a fost” vestită celor ce “sunt” morţi. Ei sunt morţi acum, dar evanghelia le-“a fost” vestită pe când ei erau încă în viaţă.

8. Ce credeţi despre sufletele care strigă de sub altar în Apocalipsa 6:9, 10? Nu arată acest text că sufletele nu mor? (Apocalipsa 6:9 )

Nu. Acest strigăt este la figurat, la fel cum a fost şi strigătul sângelui lui Abel (Geneza 4:10). Cuvântul “suflet” se referă aici la oameni (sau la fiinţe vii) ce au fost ucise pentru credinţa lor. Cu siguranţă nimeni nu poate crede că sufletele care mor se aşază sub altar, nici că cei drepţi Îl imploră pe Dumnezeu ca să le pedepsească vrăjmaşii. Mai degrabă, cei drepţi imploră milă pentru duşmanii lor, la fel cum a făcut Hristos pe cruce (Luca 23:34).

9. Nu spune Biblia că, între crucificare şi înviere, Hristos S-a dus să predice sufletelor pierdute din iad? (1 Petru 3:18 )

Nu, pasajul biblic în discuţie este 1 Petru 3:18-20. Predicarea s-a făcut “prin Duhul” (versetul 18) în zilele lui Noe–către oamenii care pe atunci trăiau (versetele 19, 20). “Duhurile din închisoare” se referă la oamenii care trăiesc sub robia lui Satan. (Vezi Psalmii 142:7; Isaia 42:6, 7; 61:1 şi Luca 4:18.)

Întrebări

1. Biblia spune că moartea este (1)

___ Un somn.
___ O trecere spre o formă diferită de viaţă.
___ Un mister inexplicabil.

2. “Spiritul” care se întoarce la Dumnezeu când murim este (1)

___ Adevăratul eu interior al unei persoane.
___ Sufletul.
___ Suflarea de viaţă.

3. O persoană care moare merge în (1)

___ Rai sau Iad.
___ Mormânt.
___ Purgatoriu.

4. Sufletul este (1)

___ Natura spirituală a unei persoane.
___ Partea nemuritoare a unei persoane.
___ O fiinţă vie.

5. Mor sufletele? (1)

___ Da.
___ Nu.

6. Când sunt răsplătiţi cei neprihăniţi? (1)

___ În această viaţă.
___ La moarte.
___ La a doua venire a lui Hristos.

7. De ce încearcă Satana să-i înşele pe oameni, spunându-le că morţii n-au murit? (1)

___ Pentru ca ei să creadă minunile sale, să fie înşelaţi şi pierduţi.
___ Pentru că îi pare rău pentru ei.
___ Pentru că este ticălos şi rău intenţionat.

8. Cei care “comunică” cu morţii vorbesc de fapt cu (1)

___ Sufletele nemuritoare.
___ Îngerii sfinţi.
___ Spiritele rele care îi personifică pe cei morţi.

9. În zilele lui Moise, Dumnezeu a poruncit ca toţi cei ce învaţă pe alţii că cei morţi trăiesc să fie (1)

___ Făcuţi preoţi.
___ Onoraţi pentru înţelepciunea lor.
___ Ucişi.

10. Cum poate cineva să fie sigur că are dreptate şi se află în siguranţă? (1)

___ Trebuie să-I ceară lui Dumnezeu un semn deosebit din ceruri.
___ Să facă ceea ce-i spune predicatorul sau pastorul.
___ Să studieze Biblia cu rugăciune şi atenţie şi să urmeze ceea ce citeşte acolo.

11. Când o persoană moare (1)

___ Spiritul sau sufletul său trăieşte.
___ Este în stare să-i vadă pe cei în viaţă şi să ia legătura cu ei.
___ Este mort în toate privinţele–trupul moare, sufletul încetează să mai existe, nu este posibilă nici o legătură cu cei în viaţă.

12. Sunt minunile o dovadă că ceva este de la Dumnezeu? (1)

___ Da. Numai Dumnezeu poate face minuni.
___ Nu. Diavolul de asemenea poate face mari minuni.