01. O aventura in profetia biblica

Studiul 1
O AVENTURA IN PROFETIA BIBLICA
 1.Care sunt cei cinci pasi în transmiterea Apocalipsului? Apoc.1:1-5
a.Dumnezeu a dat-o lui  ………………………………………
b.Isus a dat-o unui ……………………………………………..
c.Ingerul a dat-o lui ……………………………………………
d.Ioan a scris-o într-o ………………………………………….
e.Ioan a trimis-o catre …………………………………………
 
 

2.Dumnezeu va binecuvanta pe cei care …………………………….? Apoc.1:3
_____________________, ________________________, si _______________________ lucrurile scise in aceasa carte a Apocalipsului.
 

Nota: a studia Apocalipsul nu este suficient – trebuie sa si asculti!

3.Pe Cine a spus Isus ca descopera Scriptura? Ioan 5:39
_____________________________________________
 
4.Ce metoda de a invata a folosit Isus? Luca 24,25-27. si Luca 24,32

“El i-a ___________________in________________    _______________lucrurile privitoare la _______________________  .

NOTA : Isus le-a spus tot ceea ce scriitorii Bibliei au profetizat despre viata Lui. Atunci ei au stiut ca El era Adevaratul Mesia. Tot asa  si noi trebuie saa lasam Biblia sa-si explice profetiile. Pe masura ce studiem Apocalipsul in lumina a ceea ce alti scriitori ai Bibliei spun despre acelasi subiect, celelalte texte devin “Chei de Aur” care descuie “secretele” Apocalipsului. Adu-t i aminte ca opinia personala despre profetia Bibliei nu conteaza. De fapt, noi suntem avetizati sa nu invatam pareri personale.
O panorama profetica5.Cum a descoperit Dumnezeu solia Sa? Apoc.1,1

“Ca sa ___________________ slujitorilor Sai lucruri care trebuie sa vina curand”.

NOTA : Cuvantul “aratat” indica o vedere panoramica. De aceea, Apocalipsul este “cartea-fotografie” despre evenimentele viitoare data de Dumnezeu lui Ioan printr-o viziune.

6.Cum a comunicat Dumnezeu solia Sa? Apoc.1,1

Si a ___________________________ prin ingerul Sau”.

NOTA : “A face cunoscut” inseamna a comunica prin semne sau simboluri . Astfel, profetiile Apocalipsului sunt in limbaj simbolic.

7.De ce a vorbit Isus in parabole? Luca 8,10

“Macar ca ______________ sa nu __________________ si macar ca ____________________ sa nu _________________ “.

NTA : Isus a imbracat Apocalipsul in simboluri asa incat cei care cauta adevarul spiritual cu sinceritate si care doresc sa fie condusi de Duhul Sfant sa poata intelege.
De asemenea, in Apocalips, dusmanii lui Dumnezeu sunt demascati si adevaratul Lui popor descoperit. Din aceasta cauza urmasii lui Satana ar fi distrus Cartea dace ea ar fi fost scrisa in limbaj literal.

8. Putem noi sa intelegem simbolurile profetice din Biblie?

Da. Cauta semnificatia acestor trei simboluri:
a. Fiara : Daniel 7,23 _________________________
b. Ape : Apoc. 17,15 ___________________________
c. Zi : Ezechiel 4,6 ____________________________

Autoritatea profetiilor Bibliei9.Cat de demna de incredere este profetia biblica? 2Petru 1,19

“Si avem cuvantul ___________________________ facut si mai _____________________________”.

NOTA : Profetia biblica este mai demna de crezut decat un martor ocular.

10.Avertizeaza Dumnezeu  cu adevarat impotriva interpretarii individuale?

a. 2Petru 1,20 :” Nici o proorocie nu se talcuieste _____________________”.
b. Apoc.22,18.19 : “Noi nu trebuie sa _______________  ________________ sau sa _______________  _________________
                                    din cuvintele acestei profetii”.

11.De ce unii spun ca Apocalipsul nu poate fi inteles?  Isaia 29, 10-14 .

Astfel strategia lui Satana este sa declare ca Apocalipsul nu poate fi inteles pentru ca este o carte ___________________
sau pentru ca nu suntem ________________________ .

NOTA : Satana nu doreste ca oamenii sa inteleaga Apocalipsul deoarece acesta dezvaluie metodele sale inselatoare.

12.Cat din Biblie este inspirata? 2Timotei 3,16

“____________________ Scriptura este _________________ de Dumnezeu”.

NOTA : Toata Biblia, atat Vechiul cat si Noul Testament este Cuvantul Lui Dumnezeu.

13.Ce se poatee intampla daca noi deformam Scriptura? 2Petru 3,15.16

Aceasta ar produce __________________  _____________________.
Sase chei importante14.Numeste sase cerinte pentru o adevarata intelegere a Bibliei.
1. 1Corinteni 2,14 : Trebuie sa am o judecata __________________________________
2. Apoc.21,6 : Trebuie sa fiu _______________________________ dupa adevar.
3. 2Tim.2,15: Trebuie sa __________________________________Scripturile.
4. Fapte 17,11: Trebuie sa ________________________________tot ce se predica.
5. Apoc.1,3: Trebuie sa __________________________________ lucrurile scrise.
6. Ioan 7,17: Trebuie sa _________________________________ voia Sa.

15.Ce promisiune este facuta celor care asculta?
a. Apoc.3.10 : Ei vor fi paziti de __________________________________________ .
b. Apoc.22,14 : Ei vor manca din _____________________ si vor intra pe _________________ in _______________
    Sfanta a lui Dumnezeu.

16.Doresti sa asculti pe masura ce Dumnezeu iti descopera adevarul Sau?
Raspuns : _______________________________________________________