02. Pregatirea pentru revenire

SOMNUL


   Deși activitatea este o lege a vieții, există întotdeauna un moment în care se instalează oboseala. Deoarece oboseala ne diminuează randamentul, este necesară recuperarea fizică.

   1.  Cam o treime din viață ne-o petrecem dormind. Ce reprezintă somnul?
   Somnul oferă odihnă și relaxare corpului și minții. Atenuează tensiunea mintală și musculară. În timpul acestui fenomen, are loc procesul de refacere a organismului, în cadrul căruia celulele uzate sunt înlocuite. În medie, pentru a funcționa eficient, corpul nostru are nevoie de șase până la opt ore de somn.
   Somnul furnizează ……………….. pentru refacerea corpului obosit.

   2.  Descrieți câteva dintre schimbările care se petrec în organism în timpul somnului.
   În timpul acestui proces, organismul trece din stadiul de somn rapid (SR) în stadiul de somn lent (SL), adică un somn profund, odihnitor. Temperatura corpului scade, mușchii se relaxează; de asemenea, se produce o încetinire a bătăilor inimii, a frecvenței pulsului și respirației.
   Adevărat   ( )          Fals   ( )
   SR este somnul foarte profund.

   3.  Ce se poate face când cineva adoarme greu?
   Câteva cauze ale insomniei sunt: oboseala excesivă, mese prea încărcate înainte de culcare, îngrijorarea și teama. Se poate ajunge la relaxarea minții și a trupului printr-o scurtă plimbare seara, o lectură plăcută, audierea unei muzici bune, o baie caldă, respirație adâncă și încredere într-un Dumnezeu care ne poartă de grijă.
   A   ( )      ori      F   ( )
   O baie caldă poate înlătura insomnia.
   Apariția luminii zilei și creșterea temperaturii corpului sunt apelul naturii la trezire, iar inconștiența va fi înlocuită prin conștiență. Când se arată zorile, e timpul să ne trezim.


A DOUA VENIRE


   4.  Cum ne prezintă profeții întunericul și lumina?
   Isaia 60.2: “Întunericul acoperă pământul și ……………….. mare popoarele”.
   Maleahi 4.2: “Dar Hristos ……………….. neprihănirii noastre va răsări!”
   Lumea noastră este adormită în întunericul păcatului, dar Isus va veni curând pentru a face să răsară zorile pentru acest pământ.

   5.  Despre a doua venire a lui Hristos se vorbește de sute de ori în Scriptură. Ce au spus cu privire la aceasta scriitorii Vechiului Testament?
   Psalm 50.3-4: “Dumnezeul nostru ……………….. și nu tace. Înaintea Lui merge un ………………..”
   Iov 19.25: “Răscumpărătorul meu ……………….. la urmă pe pământ”.
   Daniel 2.44: “Dumnezeul cerurilor va ridica o ……………….. și ea însăși va ………………..”

   6.  Ce a promis Isus?
   Ioan 14.1-3: “Mă duc și voi ……………….. iarăși”. Isus nu minte, ci Își ține întotdeauna promisiunea.

   7.  Cum au confirmat îngerii că Isus va veni iar?
   Fapte 1.9-11: “Acest Isus ……………….. va veni iar”.


SEMNE


   8.  Ce situații politice constituie semne ale apropiatei Sale reveniri?
   Luca 21.10: “Un neam se va scula împotriva ………………..”
   Luca 21.25: “Pe pământ ……………….. printre neamuri”
   Luca 21.27: “Hristos va veni cu ……………….. și slavă”. Problemele politice ale zilelor noastre sunt semne ce arată că Isus este aproape.

   9.  Ce probleme economice și industriale vestesc revenirea în curând a lui Hristos?
   Iacov 5.1,4: “Cei bogați rețin plata (salariul) ………………..”
   Iacov 5.8: “……………….. Domnului este aproape”.
   Problemele industriale cu care se confruntă omenirea astăzi sunt semne că sfârșitul este la uși.

   10. Ce ne spune decăderea morală?
   2Timotei 3.1-4: Aceste probleme morale ne spun că ne aflăm în zilele ………………..
Important: Toate aceste stări de lucruri sunt semne că a doua venire a lui Isus este foarte aproape.


MODUL ÎN CARE VA REVENI


   11. Cum va reveni Isus: în secret sau va face în așa fel încât oricine Îl va vedea?
   Matei 24.27: Revenirea lui Isus va fi precum ………………..
   Apocalipsa 1.7: “……………….. ochi Îl va vedea”.
   Nu va fi o venire spirituală și secretă, ci o apariție reală și vizibilă pe norii cerului.

   12. Câți oameni Îl vor auzi?
   Matei 24.30-31: “El Își va trimite îngerii cu trâmbița ………………..”.
   1Tesaloniceni 4.16: “Chiar cei ……………….. Îl vor auzi!”


ÎNVIEREA


   13. Venirea lui Isus va fi ca ivirea zorilor. Cine se va trezi la revenirea Sa?
   1Tesaloniceni 4.16: Domnul Însuși se va ……………….. din cer și cei morți în Hristos vor ……………….. cei dintâi.
   Acest eveniment reprezintă învierea celor drepți. Soți și soții se vor reîntâlni, părinți și copii vor fi din nou împreună, cei dragi se îmbrățișează pentru a nu se mai despărți niciodată!

   14. Ce se va întâmpla cu cei ce vor fi găsiți în viață la revenirea Sa?
   1Tesaloniceni 4.17: Ei vor ……………….., în nori ca să-L întâmpine pe Domnul în ………………..
   Toți slujitorii lui Hristos încep călătoria prin spațiu către cer, într-o “vacanță” care va dura 1000 de ani (Apocalipsa 20.5).

   15. Ce se va întâmpla cu Satana și cu adepții Lui?
   2Tesaloniceni 2.8: “Cei răi vor fi ……………….. de strălucirea venirii Sale”.
   Apocalipsa 20.1-3: “Satana va fi ……………….. pentru o mie de ani”.
   El nu mai are pe cine să ispitească. Toți urmașii lui Hristos sunt în ceruri, iar cei ce l-au urmat pe el sunt morți pe pământ.

   16. Ce se va întâmpla după ce se vor sfârși cei o mie de ani?
   Apocalipsa 21.2: Cetatea cu cei sfinți va ………………..
   Apocalipsa 20.5: Slujitorii lui Satana vor fi înviați.
   Apocalipsa 20.7-8: Diavolul va fi ……………….. din temnița lui și va aduna toate neamurile pentru ………………..
   Apocalipsa 20.9: ……………….. va coborî și-i va mistui.


IVIREA ZORILOR


   17. Ce se va întâmpla după ce focul curățește planeta Pământ?
   Apocalipsa 21.1: “Un cer nou și un pământ ………………..”
   Noaptea păcatului și a morții va trece și va sosi dimineața dreptății și a vieții. Se vor ivi zorii veșniciei.

   18. Descrie bucuria celor răscumpărați.
   Apocalipsa 21.4: “Și ……………….. nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ……………….., nici ………………..”.
   Apocalipsa 22.4: Ei vor vedea ……………….. lui Hristos. Numele Lui va fi scris pe frunțile lor.


( )         Îl aleg pe Hristos și viața veșnică.
( )         Doresc să fiu pregătit pentru momentul revenirii lui Isus.
Textul de memorizat: Ioan 14.3.