04. Exista viata in sange

SÂNGELE


   1.  Care este compoziția sângelui?
   Sângele este materia esențială a vieții, compusă jumătate din elemente lichide, jumătate din elemente solide. Partea lichidă, numită plasmă, este un fluid de un gălbiu pal, în care plutesc particule solide. Funcțiile plasmei constau în transportul elementelor nutritive din alimente și al apei din tubul digestiv în tot organismul și în ducerea rezidurilor la rinichi pentru a fi excretate. Elementele solide sunt globulele roșii, albe și trombocitele. Cele roșii reprezintă cca. 45% din volumul total al sângelui. Într-o picătură de sânge ele sunt în număr de cinci milioane.
   Plasma transportă ……………….. în organism.

   2.  Ce funcție importantă au globulele roșii?
   Globulele roșii, care se formează în măduva oaselor într-un ritm de 12 milioane pe secundă, au o durată de viețuire de 120 de zile, după care sunt îndepărtate din sânge, în mare măsură în splină. Hemoglobina, care dă culoarea roșie acestor celule, este o combinație de proteine și fier. Primul rol al acestor globule este transportul oxigenului din capilarele plămânilor în diferitele celule ale corpului. În celulele organismului, globulele roșii descarcă oxigenul dătător de viață și preiau bioxidul de carbon, pe care îl duc înapoi la plămâni.
   Globulele roșii transportă ……………….. în celulele corpului.
   3.  Ce factori pot îmbunătăți calitatea sângelui?
   a. O dietă bine echilibrată.
   b. Odihnă suficientă pentru refacerea organismului.
   c. Exercițiul fizic regulat, pentru a spori cantitatea de oxigen.
( )   Adevărat         ( )   Fals
   Exercițiul fizic poate ajuta la îmbunătățirea calității sângelui.
   Dacă oxigenul este cheia vieții, iar sângele transportă oxigenul, atunci înseamnă că în sânge este viață.


SÂNGELE MIELULUI


   4.  Viața fizică e posibilă datorită sângelui. Cum putem avea viață veșnică?
   1Petru 1.18-19: “Ați fost răscumpărați cu ……………….. prețios al lui Hristos ………………..”.

   5.  Deși Dumnezeu l-a creat pe om ca să trăiască veșnic, i-a oferit și libertatea de a alege. Care este alternativa vieții?
   Geneza 2.16-17: “Poți să mănânci cu plăcere din orice pom din grădină; dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci; căci în ziua din care vei mânca din el, vei ……………….. negreșit”.
   Din nefericire, omul a făcut o alegere greșită (vezi Geneza 3.1-6). El l-a ales pe Satana, căruia avea să-i plătească tribut.
   Romani 6.23: “Plata păcatului e ………………..”
   Aici e vorba de moartea veșnică, dincolo de care nu mai există nici o speranță.

   6.  Ce a plănuit atunci Dumnezeu, care este un Dumnezeu al dragostei?
   Geneza 3.15: “Vrăjmășie voi pune între tine (Satana) și femeie (Eva), între sămânța ta (copiii diavolului) și sămânța ei (Hristos, copilul Evei). Acesta îți va zdrobi capul (prejudicii majore suferite de Diavol), iar tu îi vei zdrobi călcâiul (prejudicii minore aduse lui Isus)”.
   Acest lucru este de fapt o făgăduință a venirii unui Mântuitor. La Golgota, Satana L-a zdrobit pe Isus, dar Isus l-a înfrânt pe Satana.

   7.  Ce serviciu ceremonial a fost instituit, pentru a aminti omenirii că va veni un Mântuitor care va suferi?
   Geneza 4.4: “A adus din oile întâi născute ale ………………..”
   Levitic 4.32-33: “Păcătosul aduce ……………….. și cu propriile sale mâini el o ………………..”
IMPORTANT: Fiecare picătură de sânge a fiecărui miel jertfit era un simbol al sângelui lui Isus, adevăratul Miel de jertfă.

   8.  Cum L-a numit Ioan pe Isus atunci când Și-a făcut apariția?
   Ioan 1.29: “Iată ……………….. lui Dumnezeu, care ridică ……………….. lumii”.


SÂNGELE LUI ISUS


   9.  Cât de intensă a fost agonia lui Isus atunci când se afla în chinuri în grădina Ghetsemani, luptându-Se cu Sine Însuși?
   Luca 22.44: “Sudoarea Sa era ca picături mari de ………………..”

   10. I-a curs lui Isus sânge atunci când se afla în sala de judecată a lui Pilat?
   Ioan 19.2: capul Său era însângerat datorită coroanei de ………………..
   Matei 27.26: spatele Său a sângerat, fiind ………………..
   Biciul era confecționat din fâșii de piele cu bucăți de os sau de metal la fiecare capăt. I s-au administrat 39 de lovituri.

   11. Ce s-a întâmplat la Calvar?
   Luca 23.33: “La Golgota, L-au ………………..”
   Fără pic de milă, mâinile și picioarele I-au fost străpunse de cuie, fiind pironit pe cruce, care a fost înfiptă în pământ. Trupul Său a fost astfel sfâșiat.
   Ioan 19.34: “Un soldat I-a străpuns ……………….. din care a curs ……………….. și apă”.

   12. De ce a curs sângele lui Isus pe lemnul crucii?
   Isaia 53.5: “El a fost străpuns pentru ……………….. și prin rănile Lui suntem vindecați”.
   2Corinteni 5.21: “El a fost făcut păcat pentru noi, astfel ca noi să putem fi ……………….. lui Dumnezeu în El”.
   Isus a murit în locul tău, luând asupra Lui moartea ta, ca tu să poți avea viața Lui.


TREI PAȘI


   13. Ce pas va trebui să facem dacă vom accepta această ofertă?
   Ioan 3.16: Dumnezeu te-a iubit atât de mult, încât L-a dat pe Isus pentru tine. Dacă tu vei ……………….. în El, vei avea viața veșnică, și nu vei pieri!
   Oare crezi tu că a murit în locul tău?

   14. Care este cel de-al doilea pas?
   Fapte 3.19: “……………….. dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, ca să vi se ierte păcatele”.
   A te pocăi înseamnă a-ți părea rău de toate păcatele tale, care I-au produs suferință lui Isus, atât de rău, încât să dorești să-ți schimbi modul de viață.

   15. Care e cel de-al treilea pas?
   1Ioan 1.9: dacă îți ……………….. păcatele, El ți le va ierta.
   Păcatele trebuie mărturisite lui Dumnezeu, pentru că numai El le poate ierta. Ești tu gata să I le mărturisești?

   16. Dacă ai greșit față de cineva, ce ar trebui să faci?
   Iacov 5.16: “Mărturisiți-vă unii ………………..”
   Într-o relație trebuie să aibă loc această părere de rău pentru răul făcut și, în același timp, trebuie să se restituie ce ar fi de restituit, așa cum a făcut Zacheu (Luca 19.8).

   17. Ce va face Isus după ce, în urma pocăinței și a mărturisirii acceptăm jertfa Sa?
   1Ioan 1.7: “Sângele lui Isus ne ……………….. de orice păcat”.
   Isaia 1.18: “De vor fi păcatele voastre cum e ……………….. se vor face albe ca zăpada”.
   Mica 7.19: “El va avea milă de noi. Va arunca ……………….. păcatele voastre în fundul mării!”

   18. Cum l-a tratat tatăl pe fiul său care s-a pocăit în pilda fiului risipitor?
   Luca 15.20: “Tatăl l-a văzut și ………………..; a alergat, a căzut pe grumazul lui și l-a ……………….. mult!”
   Nu contează cât de mari au fost relele pe care le-ai făcut sau cât de teribil a fost trecutul tău, căci Dumnezeu e gata să te ierte în orice moment! Dacă te pleci și în adevărată pocăință îți mărturisești păcatele înaintea Lui, Dumnezeu va face ispășire prin sângele lui Isus în dreptul vieții tale și îți va oferi iertare deplină. Vei avea astfel pace, libertate și bucurie. După cum sângele îți menține viața la propriu, sângele lui Isus îți va oferi viața spirituală, viața veșnică. Iată de ce există viața veșnică în sânge!


( )         Îi sunt recunoscător lui Isus pentru că Și-a dat viața Sa (sângele) pentru mine
( )         Doresc ca Isus să-mi ierte toate păcatele.
( )         M-am hotărât să-L primesc pe Isus și să-I predau Lui viața mea chiar acum.
( )         Îi voi spune lui Isus acest lucru chiar acum în rugăciune.
RUGĂ‚CIUNEA MEA ………………..
Ai certitudinea, în acest moment, că Isus te-a iertat?…
Textul de memorizat: Ioan 1.9.