22. Pacea mintii

DROGURILE


   1.  Ce înseamnă dependența de droguri?
   Dependența de un drog reprezintă o nevoie puternică de a-l consuma, ca rezultat al folosirii acelui drog. Când se stabilește dependența psihologică, consumatorul crede că drogul reprezintă o necesitate. Când se stabilește dependența fizică, transformările care au avut loc în organism fac ca acel drog să fie vital pentru funcționarea organismului.

   2.  Ce pericole există în consumarea cocainei și marijuanei?
   Cocaina este un excitant puternic. Din punct de vedere fizic, aceasta crește tensiunea arterială și pulsul, produce vasoconstricția capilarelor sanguine, dilată pupilele și reduce pofta de mâncare. Din punct de vedere psihic, produce euforie, simțăminte de mulțumire de sine, iritabilitate și idei paranoide. Dependența de cocaină este una din cele mai puternice, iar dozele mari pot provoca moartea. Marijuana este un halucinogen ce produce euforie, destinde procesele inhibitoare și denaturează comportamentul. În plus, marijuana slăbește sistemul imunitar al organismului, iar vătămarea pe care o produce este ireparabilă.

   3.  Care sunt motivele pentru care unii folosesc drogurile?
   Pentru unii, folosirea drogurilor vine din dorința de a se conforma standardelor prietenilor, iar alții le folosesc ca să atingă performanțe și să aibă câștiguri mari financiare. La mulți este impulsul de a ajunge pe culme. Viața ne confruntă cu multe probleme, iar oamenii sunt într-o continuă căutare a unor soluții universale, dar, în loc de a aduce soluții, drogurile perpetuează acea problemă, deoarece după o perioadă de “vârf”, urmează o perioadă de cădere, și apoi vine dorința de a relua folosirea acelui drog. Între timp, problema inițială rămâne nerezolvată.

   4.  Ce etape ar trebui parcurse pentru a întrerupe consumul de droguri?
• Crezi că victoria este posibilă;
• Reclădește respectul de sine și simțământul valorii personale;
• Ia o hotărâre fermă de a abandona acest obicei; distruge rezervele de droguri pe care le mai ai;
• Întrerupe legăturile cu cei ce-ți furnizau droguri, cât și cu cei ce le folosesc;
• Nu te duce în locuri ispititoare în acest sens;
• Găsește-ți o ocupație utilă, fă-ți un program de exerciții fizice;
• Apelează la ajutor profesional dacă este nevoie;
• Pregătește-te pentru simptomele de reacție, care apar ca urmare a abstinenței. Folosește-ți voința: “Eu aleg acest lucru”;
• Apelează la puterea și ajutorul lui Dumnezeu. Roagă-te și citește. Filipeni 4.13;
• În problemele pe care le ai, încrede-te în Hristos. El îți poate da pacea.

   5.  Una dintre problemele ce tulbură pacea minții omului este teama de judecată. Ce spune Scriptura despre acest lucru?
   2Corinteni 5.10: “Căci ……………….. trebuie să ne înfățișăm în fața scaunului de ……………….. a lui Hristos”.


PROFEŢIA


   6.  În ce profeție e menționată judecata?
   Daniel 8.14: “Până vor trece 2300 de zile, apoi Sanctuarul va fi ………………..”
   Ezechiel 4.6: “O zi reprezintă un ………………..”

   7.  Când a început această perioadă de timp profetică?
   Daniel 9.25: “De la darea poruncii pentru ……………….. a Ierusalimului”. Decretul acesta important despre care se relatează în Ezra 7, a fost dat în toamna anului 457 î.Hr. de către regele persan Artaxerxe I.

   8.  Ce perioadă din cei 2300 de ani a fost desemnată pentru încercarea poporului evreu?
   Daniel 9.24: “……………….. săptămâni au fost hotărâte pentru poporul tău”. 70 de săptămâni – 490 de ani. Pornind de la începutul lui 457 î.Hr., cei 490 de ani ne duc la încheierea anului 33 d.Hr. Deoarece decretul a fost dat în toamna anului 457, cei 490 de ani se vor încheia în toamna anului 34 d.Hr. În acest an, Ștefan, primul martir creștin, a fost omorât cu pietre, astfel sfârșindu-se timpul de har, de probă, destinat evreilor.

   9.  Cum se identifică data botezului lui Hristos?
   Daniel 9.25: “De la darea decretului până la ………………..” vor fi 69 de săptămâni. 69 de săptămâni = 483 de zile = 483 de ani. Pornind din toamna anului 457 î.Hr., 483 de ani se împlinesc în toamna anului 27 d.Hr. Conform profeției, Isus a venit la acea dată la Iordan, a fost botezat de Ioan, și a fost uns ca Mesia de Duhul Sfânt.

   10. Între anii 27 și 34 d.Hr., au fost 7 ani sau 7 zile, sau o săptămână. Ce s-a întâmplat la mijlocul acestei săptămâni?
   Daniel 9.27: “La ……………….. săptămânii, Unsul (Mesia) va face să înceteze ……………….. și darul de mâncare”. Chiar la jumătatea acestui interval, în primăvara anului 31 d.Hr., Isus a urcat Golgota și a murit pe calvar. El, Jertfa cea mare, a făcut ca toate celelalte jertfe să înceteze.

   11. Ne-am ocupat de 490 din cei 2300 de ani. Deci ne-au mai rămas 1810 ani. Când sfârșesc aceștia și ce se întâmplă la acea dată? Ajungând 1810 la 34 d.Hr., ajungem la toamna anului 1844.
   Daniel 8.14: “Apoi Sanctuarul (Sfântul Locaș) va fi ………………..”


SANCTUARUL


   12. Înainte de Calvar a existat un Sanctuar israelit. Care erau părțile sale componente și cum era acesta mobilat?
   Exod 40.6-8: curtea cu ……………….. pentru jertfe.
   Exod 28.29; 40.22-27: Locul Sfânt (Sfânta) cu masa, pâinile, sfeșnicul și altarul, ………………..
   Exod 26.33-34: Locul Prea Sfânt (Sfânta Sfintelor), cu chivotul mărturiei și capacul ispășirii.

   13. Descrie serviciul care avea loc în Locul Sfânt în fiecare zi.
   Leviticul 4.1-4,32: Păcătosul își mărturisea păcatele asupra mielului (bou, berbec, etc…) și ……………….. apoi preotul lua sângele animalului și îl ducea în sfântul locaș. În serviciul preînchipuitor, zi de zi păcatele erau transferate de la păcătos asupra mielului, preotului și apoi asupra sanctuarului.

   14. Acest sanctuar trebuia să fie curățit. Ce serviciu de curățire avea loc odată pe an?
   Leviticul 16.6-8,15,21: Marele Preot slujea în Sfânta Sfintelor. Ţapul pentru Domnul era sacrificat; țapul pentru Azazel era izgonit.
   Leviticul 23.27: Această zi a ……………….. era a zecea zi a lunii a șaptea.

   15. Care era semnificația zilei ispășirii?
   Leviticul 16.30: Se va face ……………….. ca să fiți curățați.
   Leviticul 23.29: Israeliții puteau fi ……………….. din popor. Aceasta era o zi a curățirii, o zi a judecății.

   16. Acest sanctuar israelit era o umbră a Sanctuarului ceresc (Evrei 8.5). Care trei etape ale activității lui Hristos reprezenta aceasta?

Sanctuarul israelit         Sanctuarul creștin
   Locul                 Hristos          Date                       Activitatea
• Curtea                Calvarul        Mielul   31 d.Hr.        Jertfa
• Sfânta                În ceruri       Preotul   31-1844       Mijlocirea
• Sfânta Sfintelor  În ceruri       Marele Preot  1844     Mijlocire și judecată de cercetare

   17. Având în vedere aceste lucruri, care este semnificația anului 1844?
• Evrei 8.1: Hristos Și-a asumat rolul de ………………..
Daniel 7.13: Este descrisă schimbarea funcției și a activității Sale;
• Daniel 8.14: A început ……………….. Sanctuarului. Așa cum simbolul păcatului aștepta curățirea care avea loc în Ziua Ispășirii în poporul Israel, în același fel rapoartele păstrate în ceruri în care sunt scrise păcatele oamenilor așteaptă curățirea din ziua creștină a ispășirii care a început în anul 1844;
• Daniel 7.9-10: Această curățire implică judecata de cercetare sau judecata preadventă care va stabili în dreptul fiecărei persoane dacă va fi mântuită sau nu.

   18. La data când a început această judecată în ceruri, ce se desfășura pe pământ?
   Apocalipsa 14.6-7: Pretutindeni în lume a răsunat solia: A sosit ceasul ……………….. lui Dumnezeu.
   Apocalipsa 12.17: Biserica rămășiței lui Hristos și-a început misiunea.


JUDECATA


   19. Descrie scena judecății.
   Daniel 7.9: Dumnezeu este judecătorul.
   Daniel 7.10: Îngerii sunt martorii. Rapoartele (cărțile) din ceruri sunt dovezile.
   Iacov 2.10-12: Legea este Legea Celor Zece Porunci ale lui Dumnezeu.
   Apocalipsa 12.9-10: Satana este acuzatorul.
   Daniel 7.13: Hristos este apărătorul.

   20. Cum poți avea pace știind că trebuie să stai în fața judecății?
   1Timotei 2.5: Lasă-L pe Isus să-ți fie ……………….. adică Marele tău Preot.
   1Ioan 2.1: Lasă-L pe Isus să fie ……………….. adică Avocatul tău. Când accepți sângele ispășitor al lui Isus, Legea Sa și botezul Său, cazul tău trece în mâinile Sale pline de îndurare și tu poți avea PACE.
   Psalm 119.165: Te vei bucura de ……………….. pace.
   Isaia 26.3: Vei avea ………………..
   Romani 5.1: Fiind socotiți neprihăniți, avem ……………….. prin Isus.
( )   Doresc ca Hristos să fie Apărătorul meu. Accept jertfa Sa, Legea Sa și botezul Său.
( )   Doresc pacea minții pe care mi-o poate da numai Isus.
   Textul de memorizat: Romani 5.1.