#08 – Creşterea în Hristos

Când mintea se ocupă de eul propriu, ea se înstrăinează de Hristos, izvorul puterii şi vieţii. De aceea, efortul continuu al lui Satana este de a abate atenţia păcătosului de la Mântuitorul, împiedicând astfel unitatea şi comuniunea sufletului cu Hristos. Cu plăcerile păcatului, grijile, necazurile şi problemele încurcate ale vieţii, greşelile altora sau propriile voastre greşeli şi nedesăvârşiri: cu unele din acestea sau cu toate laolaltă va căuta el să abată mintea voastră de la Hristos. Să nu ne lăsăm înşelaţi de şiretlicurile lui. Pe mulţi dintre cei care sunt în adevăr conştienţi şi doritori a trăi pentru Dumnezeu el îi face adesea să se ocupe de propriile lor greşeli şi slăbiciuni; despărţindu-i astfel de Hristos, el nădăjduieşte să câştige biruinţa. Să nu facem din eul nostru personal centrul preocupărilor noastre, făcându-ne temeri şi griji cu privire la faptul că vom fi mântuiţi sau nu. Toate acestea ne îndepărtează sufletul de Izvorul puterii noastre. Încredinţează lui Dumnezeu problema rămânerii tale în El şi încrede-te în El! Cugetă şi vorbeşte despre Hristos! Fă ca eul tău să dispară în El! Dă la o parte orice îndoială; eliberează-te de teamă! Spune împreună cu apostolul Pavel: „Trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru mine” (Galateni 2,20). Rămâi liniştit în Dumnezeu! El este în stare să păzească ce I-ai încredinţat. Dacă te vei lăsa în braţele Sale, El te va face să ajungi mai mult decât iubitor prin Cel care te-a iubit.

jim-caviezel-as-jesusCând Domnul Hristos a luat asupra Sa natura noastră omenească, El a legat omenirea de Sine prin legături de iubire ce nu vor putea fi rupte niciodată de nici o putere, afară de cazul că omul singur va alege acest lucru. Satana va căuta întotdeauna să încerce tot felul de ademeniri înşelătoare pentru a ne face să rupem această legătură: să alegem astfel noi înşine să ne despărţim de Hristos. La aceasta trebuie să veghem, să luptăm, să ne rugăm, ca nimeni şi nimic să nu ne facă să alegem un alt stăpân, căci noi suntem întotdeauna liberi să facem acest lucru. Dar să păstrăm totdeauna ochii noştri aţintiţi la Hristos şi El ne va apăra. Privind la Hristos, noi suntem în siguranţă. Nimeni nu ne va smulge din mâna Sa. Astfel, dacă vom privi mereu la El, vom fi „schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă, prin Duhul Domnului” (2 Corinteni 3,18).
În felul acesta au ajuns primii ucenici să fie asemenea scumpului lor Mântuitor. Când au auzit cuvintele Domnului Hristos, au simţit că au absolută nevoie de El. L-au căutat, L-au găsit şi L-au urmat. Au fost cu El acasă, la masă, în locuri retrase afară, pe câmp. Ei erau cu El ca nişte învăţăcei cu învăţătorul lor primind zilnic de pe buzele Lui lecţii despre adevărul cel sfânt. Au privit la El ca nişte slujitori la stăpânul lor, spre a ajunge să cunoască toate îndatoririle lor. Ucenicii erau şi ei nişte oameni supuşi „aceloraşi slăbiciuni ca şi noi” (Iacob 5,17). Ei aveau, ca şi noi, aceeaşi luptă de dus cu păcatul şi aveau nevoie de acelaşi har pentru a trăi o viaţă sfântă.