#10 – Cunoaşterea de Dumnezeu

Sfânta Scriptură să nu fie niciodată studiată fără rugăciune. Înainte de a deschide paginile ei, trebuie să ne rugăm pentru iluminarea Duhului Sfânt şi ea ne va fi dată. Când Natanael a venit la Domnul Hristos, Mântuitorul a exclamat: ” ‘Iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleşug’. ‘De unde mă cunoşti?’ a întrebat Natanael. Drept răspuns Isus i-a zis: ‘Te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin'” (Ioan 1,47.48). Domnul Hristos ne va vedea şi pe noi în locurile tainice la rugăciune, dacă îl vom căuta cerând de la El lumină pentru ca să cunoaştem ce este adevărul. Îngerii din sferele de lumină vor fi cu aceia care în umilinţă şi cu cercetare de inimă caută călăuzirea divină.

Duhul Sfânt înalţă şi preamăreşte pe Mântuitorul. Este lucrarea Lui aceea de a prezenta pe Hristos, curăţia neprihănirii Lui şi mântuirea cea mare pe care o avem prin El. Hristos spune: „El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi” (Ioan 16,14). Duhul adevărului este singurul învăţător eficient al adevărului divin. Cât de mult trebuie că preţuieşte Dumnezeu neamul omenesc, că a dat pe unicul Său Fiu să moară pentru noi şi apoi a împuternicit pe Duhul Său Sfânt să fie Învăţătorul şi Călăuzitorul permanent al celui credincios!